The Analysis of The Prolonged And Postterm Pregnancy Cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1993; 3(1): 52-56 | DOI: 10.5222/terh.1993.17478  

The Analysis of The Prolonged And Postterm Pregnancy Cases

Gülseren Erhan1, Niyazi Aşkar1, Uçar Asena1, Efsane Poordolat1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir

A total number of 283 prolonged or postterm pregnancy cases were examined retrospectively between the years 1989-1991. The control group had an equal number of term pregnancy cases selected randomly. Only 23 of 283 cases were postterm pregnancies. The incidence of oligohydramnios, meconium-stained amniotic fluid and cesarean section due to fetal distress was found statistically higher in the possterm pregnancy group (p<0.05). In the prolonged pregnancy cases, the incidence of oligohydramnios and meconium stained amniotic fluid was found higher (p<0.05). As a result, in higher gestational ages, the expected fetal risks are more pronounced, so we concluded that prolonged and postterm pregnancies should be monitorized carefully during the antepartum and intrapartum periods.

Keywords: Fetal risk, Labor, Postmaturity


Uzamış Gebelik Ve Postterm Gebelik Olgularının Analizi

Gülseren Erhan1, Niyazi Aşkar1, Uçar Asena1, Efsane Poordolat1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir

1989-1991 yılları arasında uzamış gebelik veya postterm gebelik tanısıyla yatırılan toplam 283 olgu retrospektif olarak incelendi. Aynı sayıda rastgele seçilen term gebelikler ise kontrol grubunu oluşturdu. 283 olgunun sadece 23'ü postterm idi. Postterm gebelikler term olguları ile karşılaştırıldığında oligohidramnios, mekonyumlu amnion sıvısı ve fetal distres nedenli sezaryen oranı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek bulundu(p<0.05). Gestasyonel yaşın artması ile birlikte fetal risklerin arttığı, bu nedenle uzamış gebelik ve postterm gebelik olgularının doğum öncesi ve doğum sırasında daha dikkatli izlenmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Doğum, Fetal risk, Postmaturite


Gülseren Erhan, Niyazi Aşkar, Uçar Asena, Efsane Poordolat. The Analysis of The Prolonged And Postterm Pregnancy Cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 1993; 3(1): 52-56


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale