Intrathoracic Extramedullary Hematopoisesisin Thalassemia [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1993; 3(1): 85-88 | DOI: 10.5222/terh.1993.23922  

Intrathoracic Extramedullary Hematopoisesisin Thalassemia

Leman Öralay Yurdakul1, Güler Tolgonay1, Remide Arkun2, Ege Süzer1, Işın Yaprak3, Ali Nihat Eraslan1
1SSK Tepecik Çocuk Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir
2Ege Üniv. Tıp Fak. Radyodiagnostik ABD, İzmir
3SSK Tepecik Çocuk Hastanesi, Çocuk Hastanesi İzmir

Chest radiograph of a 20-year old male, previously diagnosed as thalasemia intermedia, revealed bilateral, well-defined lobulated masses situated in the posterior mediastinum between the second and the tenth vertebrae. These thoracic masses were evaluated as extramedullary hematopoiesis both; radiographically and clinically. Control chest x-ray, after 18 months, revealed no difference the first findings. The patient was asymptomatic. The presence of well-defined, lobuiated unilateral or bilateral paravertebral masses in patients with chronic anemia like thalassemias, should alert the physician about the possibility of extramedullary hematopoieses. As long as the patient is asymptomatic, no treatment is necessary.

Keywords: Anemia, Differential Diagnosis, Thoracic mass


Talasemide İntrathorasik Ekstramedüller Hematopoez Olgusu

Leman Öralay Yurdakul1, Güler Tolgonay1, Remide Arkun2, Ege Süzer1, Işın Yaprak3, Ali Nihat Eraslan1
1SSK Tepecik Çocuk Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir
2Ege Üniv. Tıp Fak. Radyodiagnostik ABD, İzmir
3SSK Tepecik Çocuk Hastanesi, Çocuk Hastanesi İzmir

Talasemi intermedia tanısıyla izlenen 20 yaşındaki erkek hastada öksürük yakınması nedeni ile çekilen akciğer grafisinde arka mediastende 2. ve 10. vertebralar arasında yer alan bilateral, lobüle konturlu, düzgün kenarlı opasiteler izlendi. Bu görünümün ekstramedüller hematopoeze ait olabileceği düşünüldü. Ayırıcı tam için gerekli tetkikler hasta izlemden çıktığı için yapılamadı. 18 ay sonra kontrol için başvuran hastaya çekilen akciğer grafisindeki bulgularda hiçbir değişiklik görülmemesi üzerine tam doğrulandı. Hastada kitlelere bağlı semptom gelişmedi. Bu nedenle histolojik doğrulama için invaziv işlemlere başvurulmadı. Talasemi gibi kronik anemisi olan olgularda akciğer grafisinde düzgün kenarlı, lobüle konturlu, unilateral veya bilateral paravertebral kitleler saptandığında ekstramedüller hematopoez akla gelmelidir. Asemptomatik oldukları sürece izlem grafileri (yıllık) yeterli olup, tedavileri gerekmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, Ayırıcı Tanı, Toraks Kitlesi


Leman Öralay Yurdakul, Güler Tolgonay, Remide Arkun, Ege Süzer, Işın Yaprak, Ali Nihat Eraslan. Intrathoracic Extramedullary Hematopoisesisin Thalassemia. Tepecik Eğit Hast Derg. 1993; 3(1): 85-88


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale