A New Method in Diagnosing Gastroeosephageal Reflux in Children: 24 Hours Distal Eosephageal Ph-Metry [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1993; 3(1): 37-40 | DOI: 10.5222/terh.1993.80775  

A New Method in Diagnosing Gastroeosephageal Reflux in Children: 24 Hours Distal Eosephageal Ph-Metry

Ahmet Arıkan1, Kadir Genç2, Ümit Sakallı2, Özkan Herek2, Mehmet Demircan2, Oktay Mutaf2
1SSK Tepecik Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Ege Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi ABD, İzmir

Thirty nine pediatric patiens suspected of gastroeosephageal reflux (GER), were analyzed with 24 hours distal esophageal pH measurement method. The variables read: 1. Mean pH, 2. Median pH, 3. Percentage of readings pH below 4, 4. Total reflux time, 5. Relative reflux time, 6. Area under curve, 7. Number of refluxes, 8. Number of long refluxes, 9. Duration of longest reflux. A very strong correlation was found between the variables 3 to 9 (p<0.01). We believe that this correlation proves the reliability of the method.

Keywords: Hiatal hernia, reflux index


Çocuklarda Gastroözofageal Reflü Tanımlamasında Yeni Bir Yöntem: 24 Saat Distal Eosephageal Ph-Metry

Ahmet Arıkan1, Kadir Genç2, Ümit Sakallı2, Özkan Herek2, Mehmet Demircan2, Oktay Mutaf2
1SSK Tepecik Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Ege Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi ABD, İzmir

Gastroozefagial reflü (GER) şüpheli 39 çocuk 24 saatlik distal özefagus pH ölçüm metodu ile reflü açısından araştırıldılar. Ölçülen değişkenler: 1. Ortalama pH, 2. Medyan pH, 3. Ölçülen pH değerinde 4'ün altında olma yüzdesi, 4. Total reflü süresi, 5. Relatif reflü süresi, 6. pH 4'ün altındaki alan, 7. Reflü sayısı, 8. Uzun reflü sayısı, 9. En uzun reflünün süresi Üçten dokuza kadar numaralanmış olan değişkenler arasında çok önemli korelasyonlar saptanmıştır (p<0.01). Bu bulgu kanaatimizce metodun güvenirliğini kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hiatal herni, Reflü indeksi


Ahmet Arıkan, Kadir Genç, Ümit Sakallı, Özkan Herek, Mehmet Demircan, Oktay Mutaf. A New Method in Diagnosing Gastroeosephageal Reflux in Children: 24 Hours Distal Eosephageal Ph-Metry. Tepecik Eğit Hast Derg. 1993; 3(1): 37-40


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale