Treatment Of Acute Fulminant Hepatitis in Children [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1993; 3(1): 41-45 | DOI: 10.5222/terh.1993.98252  

Treatment Of Acute Fulminant Hepatitis in Children

Esen Demir1, Nermin Ölçer2, Canan Vergin2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD İzmir
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi

We studied 35 children with fulminant hepatitis followed between the years 1984-1990. Their coınplaints, cilinical features, laboratory findings and results of treatment were evaluated. The mortality rate was 82.9 percent. All the surviving patients received the combined therapy including exchange transfusion and treatment with corticosteroids and L-Dopa.

Keywords: Hepatic Failure, Hepatic Ancephalopathy


Akut Fulminan Hepatitli Çocukların Tedavisi

Esen Demir1, Nermin Ölçer2, Canan Vergin2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD İzmir
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi

Kliniğimizde 1984 - 1990 yılları arasında akut fulminan hepatit tanısı ile izlenen 35 çocuk öykü, klinik ve laboratuvar bulguları ile yeniden değerlendirilmişlerdir. Ve uygulanan tedavi şekillerinin etkinlikleri karşılaştınlmıştır. Olgularımızın ölüm oranı % 82.9'dur. Yaşayan olguların tümü kan değişimi, L-Dopa ve kortikosteroid tedavisini birlikte alan olgulardır.

Anahtar Kelimeler: Akut Karaciğer Yetmezliği, Hepatik Ansefalopati


Esen Demir, Nermin Ölçer, Canan Vergin. Treatment Of Acute Fulminant Hepatitis in Children. Tepecik Eğit Hast Derg. 1993; 3(1): 41-45


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale