TERH / The Journal of Tepecik Education and Research Hospital Obesity; An Evaluation of the Predisposing Factors and Social Outcome [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2004; 14(2): 101-107 | DOI: 10.5222/terh.2004.05769  

Obesity; An Evaluation of the Predisposing Factors and Social Outcome

Aysun Erkol1, Leyla Khorshid2
1Niğde Çiftlik Devlet Hastanesi, Çiftlik - Niğde
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir

Aim: This descriptive study was carried out to investigate the factors that predispose to obesity of abese and nonabese outpatients and the manner of being affected from obesity of abese individuals. Methods: The study endrolled 120 out-patients abese and 120 normal weight individual applied to Ege University Medical Faculty Hospital Outpatient clinic of Internal Medicine. Questionnaire was used in collecting the data. Results: Fifty percent of the sample population was abese. It was shown that the that the percentage of family history of obesity was higher in abese outpatients than nonabese outpatients. Being a housewife was alsa found to be an outstanding predisposing factor for obesity. Conclusions: To be a housewife and presence of abese individuals in the family were predisposing factors for obesity. Obese outpatients experience different psychosocial problems.

Keywords: Obesity, predisposing factors, social outcome


Obezite; Predispozan Faktörler ve Sosyal Boyutun Değerlendirilmesi

Aysun Erkol1, Leyla Khorshid2
1Niğde Çiftlik Devlet Hastanesi, Çiftlik - Niğde
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Obeziteye zemin hazırlayan faktörlerin ve obeziteden etkilenme biçimlerinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine başvuran olasılıksız örneklem yöntemi ile seçilen 120 obez ve 120 normal kilolu birey oluşturmaktadır. Beden kitle indeksi 18.5 kglm2 - 24.9 kglm2 arasında olan bireyler normal kilolu, 30 kglm2 ve üzerinde olan bireyler obez olarak değerlendirilmiştir. Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin %50'sini obez bireyler oluşturmuştur. Obez bireylerde ev hanımlarının oranı yüksek bulunmuştur. Obez bireylerin ailelerinde obez birey bulunma oranı obez olmayanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Medeni durum, aylık gelir düzeyi, eğitim düzeyi, aile tipi, sigara içme, alkol kullanma, egzersiz yapma sıklığı ve türü ile obez olma arasında ilişki tesbit edilememiştir. Sonuç: Ev hanımı olma ve ailede obez birey bulunma obeziteye zemin hazırlamaktadır. Obez bireyler çeşitli psikososyal problemler yaşamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, predispozan faktörler, sosyal boyut


Aysun Erkol, Leyla Khorshid. Obesity; An Evaluation of the Predisposing Factors and Social Outcome. Tepecik Eğit Hast Derg. 2004; 14(2): 101-107


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale