TERH / The Journal of Tepecik Education and Research Hospital Distribution of HLA DQ Antigens in R-R Type Multiple Sclerosis Patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2004; 14(2): 95-100 | DOI: 10.5222/terh.2004.36524  

Distribution of HLA DQ Antigens in R-R Type Multiple Sclerosis Patients

C. Nalan Soyder Kuş1, Yaşar Zorlu1, Işıl Çoker1, Ufuk Şener1, Özden Altınel1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

Aim: Multiple Sclerozis (MS) is characterized by chronic inlammation and demyelination in central nervous system. Although the etiology of MS is unknown, both genetic and enviromental contributions to the pathogenesis are inferred from epidemiologic studies. As with many autoimmune diseases, the genetic susceptibilitiy to MS is determined by genes encoded within the HLA class II region. Tha aim of the study is to find out the distribution of Human Leukocyte Antigen (HLA) Class II DQ antigens and whether any particular HLA II DQ antigens are truly necessary for the development of relapsing-remitting type Multiple Sclerosis (RRMS). Methods: In this rectospective study, we investigated HLA class II DQ antigens in 135 RRMS patients who were 18-61 years of age and 891 healthy controls using microlymphocytotoxicity method. The results were compared and relative risk was calculated by Odds Ratio (OR) method. Results: DQ1, DQ2, DQ3, DQ4, DQ5, DQ6, DQ7, DQ8 and DQ9 were found as positive in 35, 21, 9, 9, 14, 48, 56, 9 and in 2 patients respectively. DQ6 was found very high in patients with MS (OR=30.17; 15.86-58.05) and it was considered as the most striking result in the RRMS patients. The frequency of DQ1 was determined as 25.9% in the patient group and 41% in the control group. DQl has been determined to have a protective role in RRMS (OR=0.51; 0.32-0. 76). Conclusions: Our results have shown that, while HLA DQ1 is protective, HLA DQ4, DQ6 and DQ8 significantly increase the risk of MS development.

Keywords: Multiple sclerosis, HLA DQ, HLA DR, genetic factors


R-R Tip Multipl Skleroz Hastalarında HLA DQ Antijenlerinin Dağılımı

C. Nalan Soyder Kuş1, Yaşar Zorlu1, Işıl Çoker1, Ufuk Şener1, Özden Altınel1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

Amaç: Multipl sklerosis (MS), santral sinir sisteminin kronik inflamasyonu ve demiyelinizasyonu ile karekterizedir. MS'in etiyolojisi bilinmemesine karşın, patogenezinde genetik ve çevresel faktörlerin katkısı epidemiyolojik çalışmalardan anlaşılmaktadır. Bir çok otoimmun hastalıkda olduğu gibi MS'de de genetik yatkınlığın HLA sınıf II bölgesi içinde kodlanan genler/e ilintili olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada, re/apsingremitting tip MS (RR MS) olgularında, HLA sınıf II DQ antijenlerinin dağılımının ve hastalık gelişimindeki rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, 18-61 yaş arasındaki 135 RRMS olgusunda ve 891 sağlıklı konto/de HLA sınıf II DQ antijenlerinin dağılımı mikrolenfotoksisite yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında ve relatif riskin hesaplanmasında Odds Ratio (OR) metodu kullanılmıştır. Bulgular: DQ1, DQ2, DQ3, DQ4, DQ5, DQ6, DQ7, DQ8 ve DQ9 antijenleri sırasıyla 35, 21, 9, 9, 14, 48, 56, 9 ve 2 hastada bulunmuştur. HLA DQ6 30.17'/ik OR oranı ile hastalığa yatkınlıkta belirgin risk oluşturuken, DQ1 'in 0.51 'lik OR oranı ile hastalık için koruyucu olduğu bulunmuştur. Sonuç; HLA DQ1 'in RRMS için koruyucu olduğu, HLA DQ4, HLA DQ6 ve HLA DQ8'in ise MS gelişim riskini anlamlı olarak arttırdığı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Multiple Skleroz, HLA DQ, HLA DR, genetik faktörler


C. Nalan Soyder Kuş, Yaşar Zorlu, Işıl Çoker, Ufuk Şener, Özden Altınel. Distribution of HLA DQ Antigens in R-R Type Multiple Sclerosis Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2004; 14(2): 95-100


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale