TERH / The Journal of Tepecik Education and Research Hospital A Case Of Endometriosis Localized On Cesarean Incision [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(3): 150-152 | DOI: 10.5222/terh.2010.49104  

A Case Of Endometriosis Localized On Cesarean Incision

Emre Gönüllü1, Bekir Eraldemir1, Çağrı Tiryaki1
Kocaeli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,

A 37 years old Female patient complaining from chronic abdominal pain and a mass on her cesarean incision. After excision of the mass, endometriosis was diagnosed on histopathologic examination. The case shows that endometriosis should be considered in differential diagnosis of chronic abdominal pain in particular if there is an incisional mass on cesarean section.

Keywords: Abdominal wall, Cesarean section, Incisional endometriosis,


Sezaryen Kesisinde Yerleşmiş Endometriyozis Olgusu

Emre Gönüllü1, Bekir Eraldemir1, Çağrı Tiryaki1
Kocaeli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,

Kliniğimize karın ağrısı ve sezaryen kesisindeki kitleyle başvuran 37 yaşındaki kadın hastanın kitlesi eksize edildi. Patolojik incelemede endometriyozis saptandı. İlginç yerleşim yeri ve sezaryen ameliyatı sonrası karın ağrıları ve kesi kitleleri birlikteliğinde endometriyoz ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Kesi Endometriyozu, Sezaryen ameliyatı, Karın duvarı


Emre Gönüllü, Bekir Eraldemir, Çağrı Tiryaki. A Case Of Endometriosis Localized On Cesarean Incision. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(3): 150-152


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale