TERH / The Journal of Tepecik Education and Research Hospital The Importance of The Posterior Mediastinal Masses Which Extend To The Medulla Spinalis in Children [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(2): 76-81 | DOI: 10.5222/terh.2000.50517  

The Importance of The Posterior Mediastinal Masses Which Extend To The Medulla Spinalis in Children

Ali Sayan1, Vehbi Bozkurt1, Hakkı İrgil1, Mervan Aydın1, Ahmet Arıkan1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AIM: Solid mediastinal masses in children occur more frequently in the posterior mediastinum. We review eight children with posterior mediastinal masses (mean age 4.8 years)treated by a single institution over a 10-year period (1990-2000). MATERIAL and METOD: Half of the patients presented with neurologic symptoms related to spinal cord compression. Tumors were of neurogenic origin in all patients and neuroblastoma was the most common. FINDINGS: All but one of the 8 patients is alive. Four of them including patients with ganglioneuroma and two patients with dumbbell type neuroblastoma are disease free (two patient 10 year, one patient 7 year and one patient 2 year). The tumor is in the stage of regression in the remaining four including one with distant metastasis. CONCLUSION: Posterior mediastinal masses should be totally excised if distant metastatic disease is not present. Otherwise surgical approach to these masses should include biopsy for histopathologic diagnosis. The results of treatment are good even in malignant tumors.

Keywords: Ganglioneuroma, Neuroblastoma, Neurogenic tumor


Çocuklarda Arka Medyasten Kitlelerin Spinal Uzanımlarının Önemi

Ali Sayan1, Vehbi Bozkurt1, Hakkı İrgil1, Mervan Aydın1, Ahmet Arıkan1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Çocuklarda arka medyastende raslanan kitleler, başta nöroblastoma olmak üzere genellikle nörojenik kökenli tümörlerdir. Bu tümörler medyastene sınırlı olabileceği gibi spinal kanala da uzarum gösterebilirler. GEREÇ ve YÖNTEM: Geriye dönük olan bu çalışmada, 1990-2000 tarihleri arasında kliniğimize gelen ve 4'ünde spinal kanala uzanım saptanan sekiz hastanın klinik özellikleri, ameliyat sonuçları irdelenmiştir. BULGULAR: Gangliyonöromalı 2 hastada ve halter (dumbbel 7 tipi tümör olan 2 hastada kitle tümüyle çıkarılırken diğer 4 hastaya insizyonel biyopsi yapılmış; bu hastalardan 2'sinde uzak yayılıın olduğu görülmüştür. Uzak yayılım olan 1 hasta izlem sırasında 6.ayda ölmüştür. Gangliyonöromalı iki hasta 10 yıldır, ameliyat ve kemoterapiden sonra spinal uzanımlı bir hasta 7 yıldır, spinal uzanımlı diğer bir hasta ise 2 yıldır tamamen hastalıksız olmak üzere yaşamaktadır. SONUÇ: Tüm kötü huylu tümörlü hastalarda olduğu gibi erken tanımlanan arka medyasten kitlelerinin spinal uzantılarının da olabileceği dikkate alınarak zamanında gerekli cerrahi girişim sonrası kitlenin tipine uygun olarak eklenen radyoterapi ve kemoterapi ile hastaların yaşama oranı yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Ganglionöroma, Nöroblastoma, Nörojenik tümör


Ali Sayan, Vehbi Bozkurt, Hakkı İrgil, Mervan Aydın, Ahmet Arıkan. The Importance of The Posterior Mediastinal Masses Which Extend To The Medulla Spinalis in Children. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(2): 76-81


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale