TERH / The Journal of Tepecik Education and Research Hospital Two Cases With Diamond-Blackfan Anemia [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(2): 64-67 | DOI: 10.5222/terh.2001.58812  

Two Cases With Diamond-Blackfan Anemia

Gülben Sözen1, Esra Arun Özer1, Meral Türker1, Ali Rahmi Bakiler1, Can Öztürk1, Sümer Sütçüoğlu1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

Diamond-Blackfan anemia is a rare congenital hypoplastic anemia that is usually presented in infancy. A number of congenital anomalies, involving particularly the head and upper limbs, are present in about 25% of reported patients. This condition must be differentiated from transient eryhtroblastopenia of childhood, which occurs in children for unexplained reasons or is associated with an underlying chronic hemolytic disease. Here in we present two infants with Diamond Blackfan anemia due to its rarity. They had congenital abnormalities and each showed good response to prednisolone therapy.

Keywords: Congenitai sydrom, Hypoplastic anemia, Infant


Diamond-Blackfan Anemili İki Olgu Sunumu

Gülben Sözen1, Esra Arun Özer1, Meral Türker1, Ali Rahmi Bakiler1, Can Öztürk1, Sümer Sütçüoğlu1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

Diamond-Blackfan anemisi süt çocuğu döneminde görülen nadir bir konjenital anemi tipidir. Özellikle baş ve üst ekstremiteleri tutan anomaliler, bildirilen olguların % 25'inde vardır. Bu hastalık bilinmeyen nedenle ya da altta yatan kronik hemolitik hastalığa eşlik eden çocukluk çağı geçici eritroblastositopenisinden ayrılmalıdır. Burada görülmesi nedeniyle Diamond-Blackfan anemili iki süt çoçuğu olgusu sunulmaktadır. Birinci olguda hipospadias ve pilonidal sinüs, ikinci olguda doğuştan kalp hastalığı olmak üzere doğmalık anomaliler mevcuttur. Her iki olgu da prednizolon tedavisine iyi yanıt vermiştir

Anahtar Kelimeler: Doğmalık hipoplastik anemi, Süt çocuğu


Gülben Sözen, Esra Arun Özer, Meral Türker, Ali Rahmi Bakiler, Can Öztürk, Sümer Sütçüoğlu. Two Cases With Diamond-Blackfan Anemia. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(2): 64-67


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale