Editorial Board | The Journal of Tepecik Education and Research Hospital

Editorial Board

Owner
 Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU

Editor
Prof. Dr. Yusuf Özlem İLBEY
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
(ozlemyusufilbey@hotmail.com)

Associate Editors
Doç. Dr. Mehmet Zeynel KESKİN
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji
zeynel_akd@hotmail.com

Doç.Dr. Pınar GENÇPINAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
drpinargencpinar@yahoo.com

Doç. Dr. Sabri ATALAY
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kliniği
drsatalay@yahoo.com

Doç Dr. Hülya ÇOLAK
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
bahadirh76@hotmail.com

Doç Dr. Kayı ELİAÇIK
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği
kayieliacik@gmail.com

Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekimi

musemiroglu@gmail.com

Prof. Dr. Ufuk ŞENER
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
usener2003@yahoo.com

Doç. Dr. Emrah TÖZ
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
emrahtoz79@gmail.com

Founder
Dr. Hilmi KUMCUOĞLU

Previous Editors
Doç.Dr. Işın YAPRAK
Doç.Dr. Ragıp KAYAR
Doç.Dr. Cengiz ÖZBEK
Doç. Dr. Gülden DİNİZ

Copyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale