Tepecik Eğit Hast Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Bart Sendromu; Aplazia cutis ve distrofik epidermolizis büllosa
Bart Syndrome; Aplasia cutis and dystrophic epidermolysis bullosa
Mustafa Dilek, Sevil Bilir Göksügür, Elif Nur İldes, Nadir Göksügür, Mervan Bekdaş, Mustafa Erkoçoğlu, Fatih Demircioğlu, Betül Şeriflican
doi: 10.5222/terh.2016.069  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 69 - 72 (1134 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar II - V (1050 kere görüntülendi)

3.
Pseudo-Bartter sendromu ile başvuran kistik fibrozis olgusu
The case of cystic fibrosis presenting with Pseudo-Bartter sydnrome
Özlem Yılmaz, Semih Bolu, Hakan Uzun, İlknur Arslanoğlu
doi: 10.5222/terh.2016.090  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 90 - 92 (819 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
4.
Sürrenal insidentalomalı hastaların değerlendirilmesi
Assessment of adrenal incidentaloma patients
Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Hamiyet Yılmaz Yaşar, Harun Akar, Tuba Demirci Yıldırım, Mehmet Can Uğur, Ercan Ersoy
doi: 10.5222/terh.2016.010  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 10 - 14 (770 kere görüntülendi)

5.
Acil laboratuvarımızda preanalitik kaynaklı ret nedenlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of rejection causes based from preanalytic origin in our emergency laboratory
Merve Zeytinli Akşit, Hülya Yalçın, Pınar Tonbaklar Bilgi, Ramazan Avcı, İsmail Karademirci, Erkan Buzkan, Salih Abakay, Ayfer Çolak
doi: 10.5222/terh.2016.041  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 41 - 45 (732 kere görüntülendi)

6.
Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı?
Are female doctors aware of cervical cancer?
Remziye Nur Eke, Handan Atsız Sezik, Mehmet Özen
doi: 10.5222/terh.2016.053  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 53 - 57 (730 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Bilateral akut iris depigmentasyonu: İki olgunun sunumu
Bilateral acute depigmentation of iris: A report of two cases
Mehmet Giray Ersöz, Beysim Doğan, Şenay Aşık Nacaroğlu, Emre Ayıntap, Seda Karaca Adıyeke, Gamze Türe
doi: 10.5222/terh.2016.085  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 85 - 89 (667 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
8.
Levonorgestrelli rahim içi araç kullanan kadınlarda uygulama öncesi ve sonrasındaki pap smear sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of Pap smear results before and after insertion of levonorgestrel-releasing intrauterine device
Ayşe Rabia Şenkaya, Emrah Töz, Deniz Can Öztekin, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2016.035  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 35 - 40 (652 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Nefrotik Sendrom tanılı hastada tespit edilen HIV nefropatisi
HIV-associated nephropathy diagnosed in a patient with nephrotic syndrome
Mehmet Uzun, Zeynep Altın, Burak Karakaş, Emin Taşkıran, Ömercan Topaloğlu, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2016.081  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 81 - 84 (646 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Obez gebeliklerin yönetimi
Management of obese pregnancies
Aykut Özcan, Emrah Töz, Selviye Halksever Özvatan, Tayfun Vural, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2016.001  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (589 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Kadavra Vericili Böbrek Naklinde Donör Kaynaklı Pseudomonas Enfeksiyonu
Donor Derived Pseudomonas Infeciton in Deceased Donor Kidney Transplantation
Cem Tugmen, İsmail Sert, Bengü Gireniz Tatar, Eyüp Kebapci, Mustafa Olmez, Çiler Zincircioglu, Gülden Diniz, Sukran Köse, Cezmi Karaca
doi: 10.5222/terh.2016.063  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 63 - 68 (570 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
12.
HER2 pozitifliği ASCO/CAP 2013 ölçütleri ile artmaktadır
HER2 positivity is increasing according to the ASCO/CAP 2013 criteria
Nuket Eliyatkın, Hakan Özgür, Pınar Erçetin, Safiye Aktaş, Ali Küpelioğlu, Baha Zengel, Hakan Postacı
doi: 10.5222/terh.2016.133  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 133 - 138 (553 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
İskiyal tüberositas avülziyon kırığı
Avulsion fracture of ischial tuberosity
Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Hüseyin Çelik, Gülen Demirpolat
doi: 10.5222/terh.2016.077  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 77 - 80 (540 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
14.
Düşük akım anestezi eğitiminin kısa dönemde anestezik gaz tüketimi üzerine etkisi
Effect of low flow anesthesia educatıon on short term anesthetıc gas consumptıon
Onur Okur, Zeki Tuncel Tekgül, Oğuzhan Yeniay, Ezgi Direnç Külünk
doi: 10.5222/terh.2016.146  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 146 - 150 (534 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Atipik Akdeniz benekli ateşi: Ege Bölgesi’nden ilk olgu
An atypic form of mediterranean spotted fever: First report in Aegean site of Turkish literature
Bengisu Ay, Şebnem Çalık, Banu Karaca, Selma Tosun
doi: 10.5222/terh.2016.175  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 175 - 177 (504 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
16.
Ölçeklerin Farklı Uygulama Yöntemlerine Göre Tutarlılıklarının Değerlendirilmesi
Evaluating Consistency Of Scale By Different Administration Methods
Pembe Keskinoğlu, Selahattin Çolakoğlu
doi: 10.5222/terh.2016.058  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 58 - 62 (502 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
Klamidya Pnömonisiyle İlişkili Eritema Nodozum
Erythema Nodosum Associated with Chlamydia Pneumoniae Infection
Mine Düzgöl, Ahu Kara, Nuri Bayram, İlker Devrim
doi: 10.5222/terh.2016.161  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 161 - 164 (488 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
18.
Jeneralize Miyastenia Gravis Hastalarında Anksiyete Ve Depresyon Semptomları
Anxiety And Depression Symptoms In Patients With Generalized Myasthenia Gravis
Feray Güleç Uyaroğlu, Şule Bilgin, Elif Hacer Keleş, Yaşar Zorlu
doi: 10.5222/terh.2016.097  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 97 - 103 (482 kere görüntülendi)

19.
Böbrek Taşlarının Görüntüleme Yöntemleri İle Karakterizasyonu: Renkli Doppler Ultrasonda Twinkling Artefaktı ve Kontrastsız BT’de Dansite Ölçümü
Characterization Of Kidney Stones With Imaging Modalities: Twinkling Artifact In Color Doppler Ultrasound And Density In Non-Contrast-Enhanced CT
Çetin İmamoğlu, Fatma Gül Büyükbayraktar İmamoğlu, Alper Gök, İbrahim Halil Bozkurt, Cihan Düzgöl, Muharrem Tola, Zehra Hilal Adıbelli, Sarper Ökten, Erhan Tatar
doi: 10.5222/terh.2016.120  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 120 - 126 (479 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Kanama bulgusu olmayan çocuk hastada anormal koagülasyon test sonuçları: Olgu sunumu
Anormal coagulation test results in the pediatric patient without the bleeding: A case report
Fatma Demet İnce, Pınar Bilgi, Neşe Doğan, Elif Merve Arı, Lale Aldemir
doi: 10.5222/terh.2016.156  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 156 - 160 (471 kere görüntülendi)


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale