Tepecik Eğit Hast Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Bart Sendromu; Aplazia cutis ve distrofik epidermolizis büllosa
Bart Syndrome; Aplasia cutis and dystrophic epidermolysis bullosa
Mustafa Dilek, Sevil Bilir Göksügür, Elif Nur İldes, Nadir Göksügür, Mervan Bekdaş, Mustafa Erkoçoğlu, Fatih Demircioğlu, Betül Şeriflican
doi: 10.5222/terh.2016.069   2016; 26 - 1 | Sayfalar 69 - 72 (1331 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

2016; 26 - 1 | Sayfalar II - V (1225 kere görüntülendi)

3.
Pseudo-Bartter sendromu ile başvuran kistik fibrozis olgusu
The case of cystic fibrosis presenting with Pseudo-Bartter sydnrome
Özlem Yılmaz, Semih Bolu, Hakan Uzun, İlknur Arslanoğlu
doi: 10.5222/terh.2016.090   2016; 26 - 1 | Sayfalar 90 - 92 (1079 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
4.
Sürrenal insidentalomalı hastaların değerlendirilmesi
Assessment of adrenal incidentaloma patients
Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Hamiyet Yılmaz Yaşar, Harun Akar, Tuba Demirci Yıldırım, Mehmet Can Uğur, Ercan Ersoy
doi: 10.5222/terh.2016.010   2016; 26 - 1 | Sayfalar 10 - 14 (1009 kere görüntülendi)

5.
Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı?
Are female doctors aware of cervical cancer?
Remziye Nur Eke, Handan Atsız Sezik, Mehmet Özen
doi: 10.5222/terh.2016.053   2016; 26 - 1 | Sayfalar 53 - 57 (859 kere görüntülendi)

6.
Acil laboratuvarımızda preanalitik kaynaklı ret nedenlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of rejection causes based from preanalytic origin in our emergency laboratory
Merve Zeytinli Akşit, Hülya Yalçın, Pınar Tonbaklar Bilgi, Ramazan Avcı, İsmail Karademirci, Erkan Buzkan, Salih Abakay, Ayfer Çolak
doi: 10.5222/terh.2016.041   2016; 26 - 1 | Sayfalar 41 - 45 (818 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Nefrotik Sendrom tanılı hastada tespit edilen HIV nefropatisi
HIV-associated nephropathy diagnosed in a patient with nephrotic syndrome
Mehmet Uzun, Zeynep Altın, Burak Karakaş, Emin Taşkıran, Ömercan Topaloğlu, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2016.081   2016; 26 - 1 | Sayfalar 81 - 84 (763 kere görüntülendi)

8.
Bilateral akut iris depigmentasyonu: İki olgunun sunumu
Bilateral acute depigmentation of iris: A report of two cases
Mehmet Giray Ersöz, Beysim Doğan, Şenay Aşık Nacaroğlu, Emre Ayıntap, Seda Karaca Adıyeke, Gamze Türe
doi: 10.5222/terh.2016.085   2016; 26 - 1 | Sayfalar 85 - 89 (756 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
9.
Levonorgestrelli rahim içi araç kullanan kadınlarda uygulama öncesi ve sonrasındaki pap smear sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of Pap smear results before and after insertion of levonorgestrel-releasing intrauterine device
Ayşe Rabia Şenkaya, Emrah Töz, Deniz Can Öztekin, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2016.035   2016; 26 - 1 | Sayfalar 35 - 40 (722 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Obez gebeliklerin yönetimi
Management of obese pregnancies
Aykut Özcan, Emrah Töz, Selviye Halksever Özvatan, Tayfun Vural, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2016.001   2016; 26 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (707 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
11.
Düşük akım anestezi eğitiminin kısa dönemde anestezik gaz tüketimi üzerine etkisi
Effect of low flow anesthesia educatıon on short term anesthetıc gas consumptıon
Onur Okur, Zeki Tuncel Tekgül, Oğuzhan Yeniay, Ezgi Direnç Külünk
doi: 10.5222/terh.2016.146   2016; 26 - 2 | Sayfalar 146 - 150 (697 kere görüntülendi)

12.
HER2 pozitifliği ASCO/CAP 2013 ölçütleri ile artmaktadır
HER2 positivity is increasing according to the ASCO/CAP 2013 criteria
Nuket Eliyatkın, Hakan Özgür, Pınar Erçetin, Safiye Aktaş, Ali Küpelioğlu, Baha Zengel, Hakan Postacı
doi: 10.5222/terh.2016.133   2016; 26 - 2 | Sayfalar 133 - 138 (684 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Kadavra Vericili Böbrek Naklinde Donör Kaynaklı Pseudomonas Enfeksiyonu
Donor Derived Pseudomonas Infeciton in Deceased Donor Kidney Transplantation
Cem Tugmen, İsmail Sert, Bengü Gireniz Tatar, Eyüp Kebapci, Mustafa Olmez, Çiler Zincircioglu, Gülden Diniz, Sukran Köse, Cezmi Karaca
doi: 10.5222/terh.2016.063   2016; 26 - 1 | Sayfalar 63 - 68 (666 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
TERMAL RİSKLER ve İŞ SAĞLIĞI
THERMAL RISKS and OCCUPATIONAL HEALTH
Ayşe Coşkun Beyan, Nur Şafak Alıcı, Cem Bediz, Arif Hikmet Çımrın
doi: 10.5222/terh.2017.001   2017; 27 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (659 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
15.
Böbrek Taşlarının Görüntüleme Yöntemleri İle Karakterizasyonu: Renkli Doppler Ultrasonda Twinkling Artefaktı ve Kontrastsız BT’de Dansite Ölçümü
Characterization Of Kidney Stones With Imaging Modalities: Twinkling Artifact In Color Doppler Ultrasound And Density In Non-Contrast-Enhanced CT
Çetin İmamoğlu, Fatma Gül Büyükbayraktar İmamoğlu, Alper Gök, İbrahim Halil Bozkurt, Cihan Düzgöl, Muharrem Tola, Zehra Hilal Adıbelli, Sarper Ökten, Erhan Tatar
doi: 10.5222/terh.2016.120   2016; 26 - 2 | Sayfalar 120 - 126 (655 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
İskiyal tüberositas avülziyon kırığı
Avulsion fracture of ischial tuberosity
Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Hüseyin Çelik, Gülen Demirpolat
doi: 10.5222/terh.2016.077   2016; 26 - 1 | Sayfalar 77 - 80 (628 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
17.
Palyatif Bakım Alan Geriatrik Hastalarda Enfeksiyon Tanı ve Prognozunda Laboratuvar Belirteçlerin Değeri
The diagnostic and prognostic value of laboratory biomarkers for infections in geriatric patients in palliative care
Ömer Karaşahin, Pınar Tosun Taşar, Özge Timur, İdris Baydar, Filiz Yıldırım, Faruk Yıldız, Sibel İba Yılmaz, Sevnaz Şahin
doi: 10.5222/terh.2016.238   2016; 26 - 3 | Sayfalar 238 - 242 (599 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Klamidya Pnömonisiyle İlişkili Eritema Nodozum
Erythema Nodosum Associated with Chlamydia Pneumoniae Infection
Mine Düzgöl, Ahu Kara, Nuri Bayram, İlker Devrim
doi: 10.5222/terh.2016.161   2016; 26 - 2 | Sayfalar 161 - 164 (594 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
19.
Jeneralize Miyastenia Gravis Hastalarında Anksiyete Ve Depresyon Semptomları
Anxiety And Depression Symptoms In Patients With Generalized Myasthenia Gravis
Feray Güleç Uyaroğlu, Şule Bilgin, Elif Hacer Keleş, Yaşar Zorlu
doi: 10.5222/terh.2016.097   2016; 26 - 2 | Sayfalar 97 - 103 (589 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Atipik Akdeniz benekli ateşi: Ege Bölgesi’nden ilk olgu
An atypic form of mediterranean spotted fever: First report in Aegean site of Turkish literature
Bengisu Ay, Şebnem Çalık, Banu Karaca, Selma Tosun
doi: 10.5222/terh.2016.175   2016; 26 - 2 | Sayfalar 175 - 177 (587 kere görüntülendi)


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale