Tepecik Eğit Hast Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Açlığın Fizyolojisi
The Physiology of Hunger
Zeynep Altın
doi: 10.5222/terh.2017.179   2017; 27 - 3 | Sayfalar 179 - 185

OLGU SUNUMU
2.
Dramatik alkalen fosfataz yüksekliği ile seyreden zararsız bir klinik durum: çocukluk çağı selim geçici hiperfosfatazemisi
A harmless clinical condition presenting with dramatic elevation of alkaline phosphatase: bening transient hyperphosphatasemia of childhood
Cahit Barış Erdur, Cansu Kafes, Erhan Özbek, Ferah Genel
doi: 10.5222/terh.2017.061   2017; 27 - 1 | Sayfalar 61 - 64

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Parotis Bezi Warthin Tümörü: Cerrahi Sonrası Takip ve Tedavi Değerlendirilmesi
Warthin’s Tumour of Parotid Gland: Post-Surgical Evaluation of Follow-up and Treatment
Süreyya Hikmet Kozcu, İlker Burak Arslan, Sinan Uluyol, Erhan Demirhan, İbrahim Çukurova
doi: 10.5222/terh.2017.121   2017; 27 - 2 | Sayfalar 121 - 125

4.
Sürrenal insidentalomalı hastaların değerlendirilmesi
Assessment of adrenal incidentaloma patients
Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Hamiyet Yılmaz Yaşar, Harun Akar, Tuba Demirci Yıldırım, Mehmet Can Uğur, Ercan Ersoy
doi: 10.5222/terh.2016.010   2016; 26 - 1 | Sayfalar 10 - 14

OLGU SUNUMU
5.
Bart Sendromu; Aplazia cutis ve distrofik epidermolizis büllosa
Bart Syndrome; Aplasia cutis and dystrophic epidermolysis bullosa
Mustafa Dilek, Sevil Bilir Göksügür, Elif Nur İldes, Nadir Göksügür, Mervan Bekdaş, Mustafa Erkoçoğlu, Fatih Demircioğlu, Betül Şeriflican
doi: 10.5222/terh.2016.069   2016; 26 - 1 | Sayfalar 69 - 72

DERLEME
6.
Termal Riskler ve İş Sağlığı
Thermal Risks and Occupational Health
Ayşe Coşkun Beyan, Nur Şafak Alıcı, Cem Bediz, Arif Hikmet Çımrın
doi: 10.5222/terh.2017.001   2017; 27 - 1 | Sayfalar 1 - 6

OLGU SUNUMU
7.
Pseudo-Bartter sendromu ile başvuran kistik fibrozis olgusu
The case of cystic fibrosis presenting with Pseudo-Bartter sydnrome
Özlem Yılmaz, Semih Bolu, Hakan Uzun, İlknur Arslanoğlu
doi: 10.5222/terh.2016.090   2016; 26 - 1 | Sayfalar 90 - 92

8.
İçindekiler
Contents

2016; 26 - 1 | Sayfalar II - V

9.
Yenidoğan Döneminde Nonketotik Hiperglisinemi: Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi
Nonketotic Hyperglycinemia in the Neonatal Period: Clinical Features, Diagnosis and Treatment
Özgür Olukman, Kıymet Çelik, Nagehan Katipoğlu, Demet Terek, Mehtap Kağnıcı, Orkide Güzel, Şebnem Çalkavur, Sertaç Arslanoğlu
doi: 10.5222/terh.2017.143   2017; 27 - 2 | Sayfalar 143 - 149

KLINIK ARAŞTIRMA
10.
Düşük akım anestezi eğitiminin kısa dönemde anestezik gaz tüketimi üzerine etkisi
Effect of low flow anesthesia educatıon on short term anesthetıc gas consumptıon
Onur Okur, Zeki Tuncel Tekgül, Oğuzhan Yeniay, Ezgi Direnç Külünk
doi: 10.5222/terh.2016.146   2016; 26 - 2 | Sayfalar 146 - 150

OLGU SUNUMU
11.
Kanama bulgusu olmayan çocuk hastada anormal koagülasyon test sonuçları: Olgu sunumu
Anormal coagulation test results in the pediatric patient without the bleeding: A case report
Fatma Demet İnce, Pınar Bilgi, Neşe Doğan, Elif Merve Arı, Lale Aldemir
doi: 10.5222/terh.2016.156   2016; 26 - 2 | Sayfalar 156 - 160

KLINIK ARAŞTIRMA
12.
Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı?
Are female doctors aware of cervical cancer?
Remziye Nur Eke, Handan Atsız Sezik, Mehmet Özen
doi: 10.5222/terh.2016.053   2016; 26 - 1 | Sayfalar 53 - 57

13.
Acil laboratuvarımızda preanalitik kaynaklı ret nedenlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of rejection causes based from preanalytic origin in our emergency laboratory
Merve Zeytinli Akşit, Hülya Yalçın, Pınar Tonbaklar Bilgi, Ramazan Avcı, İsmail Karademirci, Erkan Buzkan, Salih Abakay, Ayfer Çolak
doi: 10.5222/terh.2016.041   2016; 26 - 1 | Sayfalar 41 - 45

14.
Böbrek Taşlarının Görüntüleme Yöntemleri İle Karakterizasyonu: Renkli Doppler Ultrasonda Twinkling Artefaktı ve Kontrastsız BT’de Dansite Ölçümü
Characterization Of Kidney Stones With Imaging Modalities: Twinkling Artifact In Color Doppler Ultrasound And Density In Non-Contrast-Enhanced CT
Çetin İmamoğlu, Fatma Gül Büyükbayraktar İmamoğlu, Alper Gök, İbrahim Halil Bozkurt, Cihan Düzgöl, Muharrem Tola, Zehra Hilal Adıbelli, Sarper Ökten, Erhan Tatar
doi: 10.5222/terh.2016.120   2016; 26 - 2 | Sayfalar 120 - 126

OLGU SUNUMU
15.
Nefrotik Sendrom tanılı hastada tespit edilen HIV nefropatisi
HIV-associated nephropathy diagnosed in a patient with nephrotic syndrome
Mehmet Uzun, Zeynep Altın, Burak Karakaş, Emin Taşkıran, Ömercan Topaloğlu, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2016.081   2016; 26 - 1 | Sayfalar 81 - 84

16.
Bilateral akut iris depigmentasyonu: İki olgunun sunumu
Bilateral acute depigmentation of iris: A report of two cases
Mehmet Giray Ersöz, Beysim Doğan, Şenay Aşık Nacaroğlu, Emre Ayıntap, Seda Karaca Adıyeke, Gamze Türe
doi: 10.5222/terh.2016.085   2016; 26 - 1 | Sayfalar 85 - 89

KLINIK ARAŞTIRMA
17.
Transrektal Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Prostat Hacmi İle Prostat Kanseri Arasındaki İlişki
Association of prostate volume and prostate cancer diagnosis in patients underwent transrectal prostate biopsy
Rahmi Gökhan Ekin, Zübeyde Yıldırım, Gökhan Koç, Gülden Diniz, Zafer Kozacıoğlu
doi: 10.5222/terh.2018.057   2018; 28 - 1 | Sayfalar 57 - 61

18.
HER2 pozitifliği ASCO/CAP 2013 ölçütleri ile artmaktadır
HER2 positivity is increasing according to the ASCO/CAP 2013 criteria
Nuket Eliyatkın, Hakan Özgür, Pınar Erçetin, Safiye Aktaş, Ali Küpelioğlu, Baha Zengel, Hakan Postacı
doi: 10.5222/terh.2016.133   2016; 26 - 2 | Sayfalar 133 - 138

19.
Palyatif Bakım Alan Geriatrik Hastalarda Enfeksiyon Tanı ve Prognozunda Laboratuvar Belirteçlerin Değeri
The diagnostic and prognostic value of laboratory biomarkers for infections in geriatric patients in palliative care
Ömer Karaşahin, Pınar Tosun Taşar, Özge Timur, İdris Baydar, Filiz Yıldırım, Faruk Yıldız, Sibel İba Yılmaz, Sevnaz Şahin
doi: 10.5222/terh.2016.238   2016; 26 - 3 | Sayfalar 238 - 242

DERLEME
20.
Obez gebeliklerin yönetimi
Management of obese pregnancies
Aykut Özcan, Emrah Töz, Selviye Halksever Özvatan, Tayfun Vural, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2016.001   2016; 26 - 1 | Sayfalar 1 - 9


Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale