Tepecik Eğit Hast Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Bart Sendromu; Aplazia cutis ve distrofik epidermolizis büllosa
Bart Syndrome; Aplasia cutis and dystrophic epidermolysis bullosa
Mustafa Dilek, Sevil Bilir Göksügür, Elif Nur İldes, Nadir Göksügür, Mervan Bekdaş, Mustafa Erkoçoğlu, Fatih Demircioğlu, Betül Şeriflican
doi: 10.5222/terh.2016.069  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 69 - 72 (971 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar II - V (885 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı?
Are female doctors aware of cervical cancer?
Remziye Nur Eke, Handan Atsız Sezik, Mehmet Özen
doi: 10.5222/terh.2016.053  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 53 - 57 (680 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Pseudo-Bartter sendromu ile başvuran kistik fibrozis olgusu
The case of cystic fibrosis presenting with Pseudo-Bartter sydnrome
Özlem Yılmaz, Semih Bolu, Hakan Uzun, İlknur Arslanoğlu
doi: 10.5222/terh.2016.090  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 90 - 92 (655 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
5.
Acil laboratuvarımızda preanalitik kaynaklı ret nedenlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of rejection causes based from preanalytic origin in our emergency laboratory
Merve Zeytinli Akşit, Hülya Yalçın, Pınar Tonbaklar Bilgi, Ramazan Avcı, İsmail Karademirci, Erkan Buzkan, Salih Abakay, Ayfer Çolak
doi: 10.5222/terh.2016.041  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 41 - 45 (629 kere görüntülendi)

6.
Sürrenal insidentalomalı hastaların değerlendirilmesi
Assessment of adrenal incidentaloma patients
Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Hamiyet Yılmaz Yaşar, Harun Akar, Tuba Demirci Yıldırım, Mehmet Can Uğur, Ercan Ersoy
doi: 10.5222/terh.2016.010  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 10 - 14 (625 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Nefrotik Sendrom tanılı hastada tespit edilen HIV nefropatisi
HIV-associated nephropathy diagnosed in a patient with nephrotic syndrome
Mehmet Uzun, Zeynep Altın, Burak Karakaş, Emin Taşkıran, Ömercan Topaloğlu, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2016.081  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 81 - 84 (601 kere görüntülendi)

8.
Bilateral akut iris depigmentasyonu: İki olgunun sunumu
Bilateral acute depigmentation of iris: A report of two cases
Mehmet Giray Ersöz, Beysim Doğan, Şenay Aşık Nacaroğlu, Emre Ayıntap, Seda Karaca Adıyeke, Gamze Türe
doi: 10.5222/terh.2016.085  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 85 - 89 (585 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
9.
Levonorgestrelli rahim içi araç kullanan kadınlarda uygulama öncesi ve sonrasındaki pap smear sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of Pap smear results before and after insertion of levonorgestrel-releasing intrauterine device
Ayşe Rabia Şenkaya, Emrah Töz, Deniz Can Öztekin, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2016.035  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 35 - 40 (567 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
İskiyal tüberositas avülziyon kırığı
Avulsion fracture of ischial tuberosity
Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Hüseyin Çelik, Gülen Demirpolat
doi: 10.5222/terh.2016.077  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 77 - 80 (506 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Obez gebeliklerin yönetimi
Management of obese pregnancies
Aykut Özcan, Emrah Töz, Selviye Halksever Özvatan, Tayfun Vural, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2016.001  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (495 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Kadavra Vericili Böbrek Naklinde Donör Kaynaklı Pseudomonas Enfeksiyonu
Donor Derived Pseudomonas Infeciton in Deceased Donor Kidney Transplantation
Cem Tugmen, İsmail Sert, Bengü Gireniz Tatar, Eyüp Kebapci, Mustafa Olmez, Çiler Zincircioglu, Gülden Diniz, Sukran Köse, Cezmi Karaca
doi: 10.5222/terh.2016.063  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 63 - 68 (491 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
13.
Düşük akım anestezi eğitiminin kısa dönemde anestezik gaz tüketimi üzerine etkisi
Effect of low flow anesthesia educatıon on short term anesthetıc gas consumptıon
Onur Okur, Zeki Tuncel Tekgül, Oğuzhan Yeniay, Ezgi Direnç Külünk
doi: 10.5222/terh.2016.146  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 146 - 150 (453 kere görüntülendi)

14.
HER2 pozitifliği ASCO/CAP 2013 ölçütleri ile artmaktadır
HER2 positivity is increasing according to the ASCO/CAP 2013 criteria
Nuket Eliyatkın, Hakan Özgür, Pınar Erçetin, Safiye Aktaş, Ali Küpelioğlu, Baha Zengel, Hakan Postacı
doi: 10.5222/terh.2016.133  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 133 - 138 (453 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Atipik Akdeniz benekli ateşi: Ege Bölgesi’nden ilk olgu
An atypic form of mediterranean spotted fever: First report in Aegean site of Turkish literature
Bengisu Ay, Şebnem Çalık, Banu Karaca, Selma Tosun
doi: 10.5222/terh.2016.175  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 175 - 177 (441 kere görüntülendi)

16.
Klamidya Pnömonisiyle İlişkili Eritema Nodozum
Erythema Nodosum Associated with Chlamydia Pneumoniae Infection
Mine Düzgöl, Ahu Kara, Nuri Bayram, İlker Devrim
doi: 10.5222/terh.2016.161  TERH 2016; 26 - 2 | Sayfalar 161 - 164 (421 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
17.
Kliniğimizdeki Ovaryan Matür Kistik Teratomların Değerlendirilmesi: 110 olgu
Evaluation of ovarian mature cystic teratomas in our clinic: 110 cases
Fatma Eskicioğlu, Tülay Gökmen
doi: 10.5222/terh.2016.023  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 23 - 26 (417 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Malign Tümörlerde Yaygın Osseöz Metaplazi: Mesanenin Yüksek Dereceli Ürotelial Karsinom ve Metastatik Kolon Adenokarsinomu
Widespread Osseous Metaplasia in Malign Tumors: High Grade Papillary Urothelial Carcinoma of The Bladder and Metastatic Colonic Adenocarcinoma
Güldidar Basmacı, Nuket Eliyatkın, Senem Ersavaş, Hakan Postacı
doi: 10.5222/terh.2016.073  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 73 - 76 (414 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
19.
Ülseratif kolit hastalarının yaşam kalitesinin incelenmesi
Investigation of quality of life patients with ulcerative colitis
Emine Karaman, Kadriye Sayın Kasar, Sevda Doğan, Yasemin Yıldırım, Gülseren Dinçer
doi: 10.5222/terh.2016.027  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 27 - 34 (412 kere görüntülendi)

20.
Ölçeklerin Farklı Uygulama Yöntemlerine Göre Tutarlılıklarının Değerlendirilmesi
Evaluating Consistency Of Scale By Different Administration Methods
Pembe Keskinoğlu, Selahattin Çolakoğlu
doi: 10.5222/terh.2016.058  TERH 2016; 26 - 1 | Sayfalar 58 - 62 (410 kere görüntülendi)


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale