Kadın Sağlık Çalışanlarının Serviks Kanseri Farkındalığı [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(2): 77-84 | DOI: 10.5222/terh.2010.01954  

Kadın Sağlık Çalışanlarının Serviks Kanseri Farkındalığı

Hüseyin Can1, Yasemin Kılıç Öztürk1, Yusuf Adnan Güçlü2, Faruk Öztürk3, Şenay Demir4
1Batman Merkez 18 NosI« Aile Sağlığı Merkezi, BATMAN
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İzmir
3İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, İZMİR
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

AMAÇ: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (TEAH) görev yapan kadın sağlık çalışanlarının serviks kanseri, serviks kanserinin risk faktörleriyle ilgili bilgi düzeylerini; bu kanser türünden korunmada ve erken tamda yaşamsal önemi olup rutin olarak önerilen jinekolojik muayene ve pap yayma konusundaki tutum ve alışkanlıklarını belirlemektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Kesitsel, tanımlayıcı olarak planlanan çalışma, 2010 Ocak ayı boyunca, TEAH'de çalışan kadın sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kadın sağlık personeli içinden halen veya geçmişte cinsel aktif olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 316 kadın ile tamamlanmıştır. Histerektomi ameliyatı geçirmiş ve/veya jinekolojik kanser tanısı almış hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya katılan 316 kadın sağlık çalışanından 110'u (%34,8) daha önce en az bir kez Pap yayma testi yaptırmış, 2065sı (%65,2) ise bu testi hiç yaptırmamıştır. Bu kadınların 73'ünün (%23,1) düzenli olarak jinekolojik muayene yaptırdığı, 243'ünün (%76,9) hiç jinekolojik muayene yaptırmadığı saptanmıştır. Çalışmamızda Pap yayma testi hakkında bilgi sahibi olanlarda, düzenli jinekolojik bakı yaptıranlarda, serviks kanseri ve riskleri, Human Papilloma Virüs ve aşısı hakkında bilgi sahibi olan kadınlarda Pap yayma testi yaptırma oranı yüksek olarak saptanmıştır. SONUÇ: Sağlık personelinin, koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolü nedeniyle bilgi eksikliklerinin giderilmesi için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, epidemiyolojik çalışmalarla bilgi düzeylerinin ve eksikliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, Kadın sağlık çalışanları, Pap yayma testi


Cervical Cancera A Wareness Of Female Health Employees

Hüseyin Can1, Yasemin Kılıç Öztürk1, Yusuf Adnan Güçlü2, Faruk Öztürk3, Şenay Demir4
1Batman Merkez 18 NosI« Aile Sağlığı Merkezi, BATMAN
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İzmir
3İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, İZMİR
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

AIM: To examine the awareness of female health employees (doctors, nurses, medical secretaries, esc.) working at the Tepecik Teaching and Research Hospital(TERH) about cervical cancer and its risk factors. Additionally we tried to search the attitude and behavior about gynecologic examination and pap smear screening of gynecologic cancers. MATERIAL AND METHOD: This study is planned as sectional, descriptive and realised among the female health employees at TERH, along January 2010. Recently or previously sexually active and have no hysterectomy operation 316 participants were included. FINDINGS: Nearly one third of the 316 female health employee 110 (%34,8) had at least once have a pap smear screening, the rest 206 (%65,2) had none. Overall, 73 (%23,1) of the responder were under gynecologic screening and the 243 females (%76,9) had not. Higher rates of information about pap smear, cervix cancer and its risk factors or human papilloma virüs and its vaccine were detected among participants under gynecologic screening. CONCLUSION: Health employees should be informed well enough about the importance of screening because of their preventive role in health of the general population.

Keywords: Cervical cancer, Female Health Employees, Gynecologic Cancer, Pap Smear Screening


Hüseyin Can, Yasemin Kılıç Öztürk, Yusuf Adnan Güçlü, Faruk Öztürk, Şenay Demir. Cervical Cancera A Wareness Of Female Health Employees. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(2): 77-84


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar



Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale