Adölesan gebeliklerin istenmeyen obstetrik ve yenidoğan sonuçları [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 93-96 | DOI: 10.5222/terh.2016.093  

Adölesan gebeliklerin istenmeyen obstetrik ve yenidoğan sonuçları

Muzaffer Temur1, Şükrü Budak2, Yasemin Kılıç Öztürk3, Cihan Kaya4, Pelin Özün Özbay5, Özgür Yılmaz6
1Bursa Şevket Yılmaz Eitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
2Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Çocuk hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Diyarbakır
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği İzmir
4Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul
5Aydın Özel Ege Liva Hospital Aydın
6Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: : Adölesan gebelikler sosyal hayatı ve kadın sağlığını etkileyen dünya çapındaki önemli sağlık sorunlarından sorunlarından biridir. Biz ergen ve üreme çağındaki kadınların gebelikleri arasındaki obstetrik ve neonatal sonuçları karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Ocak 2013 ve Ocak 2014 tarihleri arasında kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanemizde doğum yapan adölesan ve üreme çağındaki 3163 gebe ile yapılmıştır. Katılanların 1314’ünü 20 yaşından küçük adölesan gebeler oluşturmaktaydı. Doğum şekli, operatif doğum varlığı, doğum ağırlığı, APGAR skoru ve prematüre doğumların sayısı, anne yaşı, gebelik haftası gibi veriler her gebelik için kaydedildi.
BULGULAR: Adölesan gebelik oranı çalışmamızda %6,35 olarak bulundu. Prematüre doğumların oranı adölesan grubunda % 37 idi ve üreme çağındaki gruptan (p <0,001) anlamlı derecede yüksek bulundu. Ancak preterm doğum %19’luk oran ile üreme çağındaki 346 kadında saptanmıştır. 1 ve 5. dakika APGAR skorları adölesan grupta anlamlı olarak düşüktü (p değerlerinin sırasıyla, <0001, <0001). Ortalama doğum ağırlığı adölesan grup için 3000 ± 50 gr idi, ortalama doğum ağırlığı üreme çağındaki grup için ise 3200±50 gr idi, bu parametreler adölesan grupta anlamlı olarak düşüktü (p <0.001). Sezaryen oranı adölesan grupta % 17 idi ve üreme çağındaki gruptan daha az görülmüş olup bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p <0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adölesan gebelikler preterm eylem, düşük doğum ağırlığı ve düşük APGAR skorları gibi kötü obstetrik ve yenidoğan sonuçları ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Apgar skoru, yenidoğan, Adölesan


Unintended obstetric and neonatal consequences of adolescent pregnancies

Muzaffer Temur1, Şükrü Budak2, Yasemin Kılıç Öztürk3, Cihan Kaya4, Pelin Özün Özbay5, Özgür Yılmaz6
1Bursa Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Bursa, Turkey
2Diyarbakır Obstetrics and Pediatrics Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology Diyarbakır, Turkey
3Tepecik Training and Research Hospital, Deparment of Family Physicians İzmir, Turkey
4Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology Istanbul, Turkey
5Aydın Private Liva Hospital Aydın Turkey
6Manisa Merkezefendi State Hospital Department of Obstetrics and Gynecology, Manisa, Turkey.

INTRODUCTION: Adolescent pregnancies are one of the most important healthcare problems in worldwide effecting social life and women health. We aimed to compare obstetric and neonatal outcomes between adolescent and reproductive aged women pregnancies.
METHODS: This study was conducted with adolescent and reproductive aged 3163 pregnant women who were delivered in our maternity and children's disease hospital between January 2013 and January 2014. 1314 of them were adult pregnants with ages under 20 years. The data for maternal age, gestational week at birth, mode of delivery, presence of operative delivery, birth weight, APGAR score, and number of premature births were recorded for each delivery.
RESULTS: The rate of adeloscent pregnancy was found 6,35% in our study. The rate of premature births were 37% in adolescent group and significantly higher than reproductive aged group (p<0,001). However preterm delivery was detected 346 reproductive aged women with rate of 19%. 1st and 5th minute APGAR scores were significantly lower in adolescent group (p values; <0,001, <0,001, respectively). The mean birth weight was in adolescent age group 3000±50 gr, and the mean birth weight was in reproductive age group 3200±50 gr, this parameters were significantly lower in adolescent group with p values <0,001, Cesarean section rate was 17% and less common in adolescent group than reproductive aged group and this difference was statistically significant (p<0,001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Adolescent pregnacies are associated with poor obstetric and neonatal results such as preterm labor, lower birth weight and lower APGAR scores.

Keywords: Apgar Score, Newborn, Adolescence


Muzaffer Temur, Şükrü Budak, Yasemin Kılıç Öztürk, Cihan Kaya, Pelin Özün Özbay, Özgür Yılmaz. Unintended obstetric and neonatal consequences of adolescent pregnancies. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 93-96

Sorumlu Yazar: Muzaffer Temur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale