Bir Olguda İki Taraflı Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Ve Aktive Protein Direnci [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 32-35 | DOI: 10.5222/terh.2001.08130  

Bir Olguda İki Taraflı Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Ve Aktive Protein Direnci

Hülya Özcan1, Abdülillah Yıldırım1, İlgin Canbeyli1, Ekrem Talay1, Zühal Gürcan1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Göz Kliniği iZMiR

48 yaşında erkek hastada iki taraflı retinal ven tıkanıklığı, ve periferik retinal neovaskülarizasyon saptandı. Geçirmiş olduğu akciğer ve serebral tromboembolik olayların üzerine aktive protein C direncinin (APC-D) düşüklüğü düşünüldü. Tıkayıcı damar hastalıklarından uzaklaştıktan sonra, protein C, protein S ve aktive protein C direnç düzeylerine bakıldı. Hastada (APC-D) düşüklüğü düşünüldü. Tıkayıcı damar hastalıklarından uzaklaştıktan sonra, protein C, protein S ve aktive protein C direnç düzeylerine bakıldı. Hastada (APC-D) düşük bulundu. APC-D'nın düşük bulunması 'ailevi venöz tromboembolizm'i akla getirmektedir. Arteryel veya venöz trombozlar, yineleyen kendiliğinden düşükler, serebrovasküler tıkanmalar ve akut myokard enfarktüsü ile APC-D arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, genç yetişkinlerde ani görme kaybı ile giden retinal arter ve ven tıkanıklığı, retinal neovaskülarizasyon görüldüğünde APC-D ölçümlerinin tanıda yardımcı olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Ani görme kaybı, Venöz tromboembolizm, İkincil glokom


Actıvated Protein C Resisiance ın A Case With Bilateral Central Retinal Vein Occlusion

Hülya Özcan1, Abdülillah Yıldırım1, İlgin Canbeyli1, Ekrem Talay1, Zühal Gürcan1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Göz Kliniği iZMiR

Bilateral retinal venous occlusion and retinal neovascularisation were diagnosed in a 48 years old male patient. He had pulmonary and cerebrovascular events, It was thought that a decrease of activated protein C resistance may be present. After excluding vasoocclusive diseases, we searched for the levels of protein C, protein S and presence of activated protein C resistance. Low levels of activated protein C resistance are considered to be related to 'familial venous thromboembolism'. A relation is found among arterial and venous thrombosis, recurrent spontaneous abortions, cerebrovascular occlusion, acute myocard infarction and activated protein C resistance. The presence of activated protein C resistance in a young patient with sudden vision loss, retinal arterial and venous occlusion and retinal neovascularisation may be helpful to confirm the diagnosis.

Keywords: Sudden vision loss, Venous thromboembolism, Seconder glaucoma


Hülya Özcan, Abdülillah Yıldırım, İlgin Canbeyli, Ekrem Talay, Zühal Gürcan. Actıvated Protein C Resisiance ın A Case With Bilateral Central Retinal Vein Occlusion. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 32-35


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (501 kere indirildi)



Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale