Memede Klasik ve Diffüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemede Komplike Kist-Apselerin Özellikleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 87-92 | DOI: 10.5222/terh.2014.09719  

Memede Klasik ve Diffüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemede Komplike Kist-Apselerin Özellikleri

Özgür Sipahi Esen1, Semiha Canverenlar3, Zehra Hilal Adıbelli1, Hülya Mollamehmetoğlu1, İbrahim Atasoy1, Nazif Erkan2
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Laboratuarı İzmir
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İzmir
3Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı komplike kist-apselerin klasik ve difüzyon ağırlıklı Manyetik Rezonans görüntüleme(MRG)de özelliklerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışmada memesinde solid kitle olmayan 32 kadın hastanın 36 komplike kisti klasik MR ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) ile incelenmiştir.
BULGULAR: Komplike kistlerde görünen difüzyon katsayısı (GDK) 0,57±0,2 x 10-3cm2/sn olarak saptandı. Bu ADC değeri literatürde saptanmış olan benin lezyonların ADC değerinden çok düşük, malin lezyonlardan ise düşüktür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak komplike kist-abse ile kanser ayrımında DAG tek başına değil mutlaka klasik MR bulgularıyla birlikte yapılması gerekmektedir. Özellikle bu durumun birden fazla malin meme kitlesinin varlığının araştırıldığı meme koruyucu işlemin yapılması planlanan hastalarda önemli olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Komplike kist, apse, manyetik rezonans görüntüleme, diffüzyon ağırlıklı görüntüleme


Properties of Complicated Cysts/Abcesses in Conventional and Diffusion-Weighed Breast Mri

Özgür Sipahi Esen1, Semiha Canverenlar3, Zehra Hilal Adıbelli1, Hülya Mollamehmetoğlu1, İbrahim Atasoy1, Nazif Erkan2
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Laboratuarı İzmir
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İzmir
3Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı

INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the characteristics of complicated cysts/abcesses using conventional MRI and diffusion-weighed imaging.
METHODS: In this retrospective study, 36 complicated cysts from 32 women with no solid lesion in their breasts were examined bu using conventional and diffusion weighed MRI.
RESULTS: The apparent diffusion coefficent (ADC) was measured to be 0,57±0,2 x 10-3cm2/sn. This ADC value is much smaller than benign, smaller than malign lesions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, in differentiating complicated cyst/abcess and malign lesions, DAG was found to be unreliable on its own. Conventional MRI findings were also necessary for diagnosis. This was especially important for patients who are planned to undergo lumpectomy and quadrantectomy.

Keywords: ofcomplicated cyst, abcess, manyetic resonans imaging, diffusion-weighed imaging.


Özgür Sipahi Esen, Semiha Canverenlar, Zehra Hilal Adıbelli, Hülya Mollamehmetoğlu, İbrahim Atasoy, Nazif Erkan. Properties of Complicated Cysts/Abcesses in Conventional and Diffusion-Weighed Breast Mri. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 87-92

Sorumlu Yazar: Özgür Sipahi Esen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale