Sinonazal Patolojilerde Endoskopik Sinüs Cerrahisi Öncesi Etmoid Çatının Radyolojik Analizi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 140-144 | DOI: 10.5222/terh.2009.09798  

Sinonazal Patolojilerde Endoskopik Sinüs Cerrahisi Öncesi Etmoid Çatının Radyolojik Analizi

Erdem Atalay Çetinkaya1, İbrahim Çukurova1, Sevim Tetik2
1Tepecik Eğitim ve Araştırına Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir
2Atatürk Devlet Hastanesi, Radyoloji Laboratuarı, ANTALYA

AMAÇ: Kafa tabanını oluşturan yapıları çok iyi bilmek intraoperatif komplikasyonları önlemede çok önemlidir. Bu çalışmada kronik rinosinüzit ve / veya nasal polip gibi endoskopik sinüs cerrahisi planlanan hastaların kafa tabanı yapısını, anatomik varyasyonları ve anatomik işaretler incelenmiştir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda daha önce herhangi bir rinolojik cerrahi veya travma öyküsü olmayan, endoskopik sinüs cerrahisi planlanan 96 hastanın ameliyat öncesi koronal düzlemde bilgisayarlı tomografileri incelendi. Hastalar sinonazal patolojilerine göre; nazal polip (s= 29), kronik rinosinüzit (s= 67) olarak ayrıldı. Kesitlerdeki kribiform plak - etmoid çatı derinlik farkları ölçülüp nazal taban - etmoid çatı arasındaki mesafeler hesaplandı ve asimetriler kaydedildi. BULGULAR: Hastaların 10'u (% 10.4) Keros tip 1, 69'u (% 71.9) Keros tip 2 ve 17'si (% 17.7) Keros tip 3 olarak değerlendirildi. 24 hastada (% 25) etmoid çatı asimetrik bulundu. SONUÇ: Sinonazal patoloji grubu içinde, Keros sınıflandırmasına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Kafa tabanı, Kribriform plate.


Preoperative Radiological Analysis of Ethmoidal Roof in Sinonasal Pathologies

Erdem Atalay Çetinkaya1, İbrahim Çukurova1, Sevim Tetik2
1Tepecik Eğitim ve Araştırına Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir
2Atatürk Devlet Hastanesi, Radyoloji Laboratuarı, ANTALYA

AİM: Skull base composition and the mean height of structures during endoscopic sinus surgery seems to be very important to prevent severe intraoperative complications. In this study, the skull base composition, anatomic variations and the effect of chronic rhinosinusitis and / or nasal polyposis on these measurements have been evaluated. MATERIAL AND METHOD: We studied preoperative coronal CT seans of 96 patients prior the endoscopic sinüs surgery. All of them had no previous rhinologic surgery or trauma history. The patients were classifıed as follows: patients with nasal polyposis (n= 29), patients with chronic rhinosinusitis (n=67). Distance between ethmoid roof and eribriform plate, and distance between etmoid roof and nasal floor were measured, asymmetry was recorded. FINDINGS: 10.4 percent of cases were Keros type 1, 71.9 % Keros type 2 and 17.7 % Keros type 3. CONCLUSION: There was no statistically significant difference among two groups regarding to Keros types of classifıcations.

Keywords: Computed tomography, Cribriform plate, Skull base.


Erdem Atalay Çetinkaya, İbrahim Çukurova, Sevim Tetik. Preoperative Radiological Analysis of Ethmoidal Roof in Sinonasal Pathologies. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 140-144


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (626 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale