Akut Koroner Sendromda Ötiroid Hasta Sendrom Sıklığının Değerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 61-65 | DOI: 10.5222/terh.2011.10506  

Akut Koroner Sendromda Ötiroid Hasta Sendrom Sıklığının Değerlendirilmesi

Adife Çetintürk Üstündağ1, Hüseyin Can2, Bahar Emen3, Mert Özbakkaloğlu4
1Bölge Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği; Batman
211 Nolu Aile Sağlık Merkezi; Batman
3Eğit. ve Araş. Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği; Şanlıurfa
4Tepecik Eğit. ve Araş. Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği; İzmir

Amaç: Birçok hastalık seyrinde ve akut stres durumlarında ortaya çıkan ötiroid hasta sendromunun, hastanemize başvuran ve akut koroner sendrom (AKS) tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesinde izlenen hastalardaki sıklığını ve özelliklerini araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Ocak 2009-Haziran 2009 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesine AKS tanısıyla yatırılarak tedavi edilen 41’i (%58.6) erkek, 29’u (%41.4) kadın 70 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastaların dosyaları geriye dönük incelendi. Bulgular: Çalışma sonunda diğer sistemik hastalıklarda görülme oranı yaklaşık %40 olan ötiroid hasta sendromu sıklığı AKS tanılı hastalarda %41.4 oranında bulundu. Kararsız angina pektoris tanılı hastaların %25.7’inde, ST yükselmesi akut miyokard infarktüsü tanılı hastaların %11.4’ünde ve ST yükselmesi olmayan akut miyokard infarktüsü tanılı hastaların %4.3’ünde ötiroid hasta sendromu saptandı. Ötiroid hasta sendromunun baskın formu olan düşük T3 sendromu %27.1 oranında tespit edildi. Düşük T3,T4 sendromu %7.1 oranında, yüksek T4 sendromu %4.3 oranında ve düşük TSH,T3,T4 sendromu %2.9 oranında bulundu. Sonuç: Akut koroner sendrom tanılı hastaların tiroid hormon düzeyleri metabolik olarak bulgu vermemekle beraber düşmekte ve sık olarak sınır düzeylerinin altına inebilmektedir. Bu durum ötiroid hasta sendromu olarak tanımlanmakta ve başka hastalıkların seyri esnasında da sıkça rastlanmaktadır. Geçici bir klinik antite olmakla beraber akut miyokard infarktüsünde sınır düzeylerinin altına inmiş serbest T3 (ST3) düzeyleri kötü prognozla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle ötiroid hasta sendromu’nun değişik tipleri tanınmalı ve klinisyenin dikkatini çekmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anjina pektoris, koroner iskemi, miyokard imfarktüsü, troid hastalığı.


Evaluation Of The Incidence Of Euthyroid Sick Syndrome In Acute coronary Syndrome

Adife Çetintürk Üstündağ1, Hüseyin Can2, Bahar Emen3, Mert Özbakkaloğlu4
1Bölge Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği; Batman
211 Nolu Aile Sağlık Merkezi; Batman
3Eğit. ve Araş. Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği; Şanlıurfa
4Tepecik Eğit. ve Araş. Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği; İzmir

Aim: To search the frequency and features of euthyroid sick syndrome, which occurs during the course of many diseases and acute stress syndrome, in patients admitted to our department with acute coronary syndrome. Material and Method: Seventy patients comprised of 41 (%58.6) men and 29 (%41.4) women with acute coronary syndrome were admitted to İzmir Tepecik Training and Research Hospital coronary care unit between January and June 2009. All the data of the patients were evaluated from hospital records retrospectively. Findings: The frequency of euthyroid sick syndrome in patients with acute coronary syndrome to be 41.4%, while it was 40% in other systemic diseases. The frequency of euthyroid sick syndrome was 25.7% in patients with unstable angina pectoris, 11.4% with ST elevated myocardial infarction and 4.3% in patients with non-ST-elevated myocardial infarction. Low T3 syndrome, the dominant form of euthyroid sick syndrome, was 27.1%. Low T3, T4 syndrome was 7.1%, high T4 syndrome was 4.3 % and low TSH, T3, T4 syndrome was 2.9%. Conclusion: Serum levels of the tyroid hormones in patients with acute coronary syndrome may decrease even below reference ranges without showing metabolic symptoms. This condition is defined as euthyroid sick syndrome and can be frequently seen with other diseases. This is a temporary, but not an ignorable clinical situation. The low serum level of free T3 in acute myocardial infarction is associated with poor prognosis. Thus, different types of Euthyroid Sick Syndrome must be identified and clinicians must pay their utmost attention to the case.

Keywords: Angina pectoris, coronary ischemia, myocardial infarction, thyroid disease.


Adife Çetintürk Üstündağ, Hüseyin Can, Bahar Emen, Mert Özbakkaloğlu. Evaluation Of The Incidence Of Euthyroid Sick Syndrome In Acute coronary Syndrome. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 61-65


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar



Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale