Akut Miyokard İnfarktüsü Ve İskemik İnmede Gama Glutamil Transferazın Öngörü Değeri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 49-53 | DOI: 10.5222/terh.2011.12247  

Akut Miyokard İnfarktüsü Ve İskemik İnmede Gama Glutamil Transferazın Öngörü Değeri

Bahar Emen1, Hüseyin Can2, Adife Çetintürk Üstündağ3, Mert Özbakkaloğlu4, Yusuf Adnan Güçlü5
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
211 Nolu Aile Sağlık Merkezi
3Bölge Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları kliniği,Batman
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İzmir
5Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İzmir

Amaç: Akut miyokard infarktüsü (AMİ) ve iskemik inmeli olgular ile gama glutamil transferaz (GGT) düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek. Gereç ve Yöntem: Sınıflandırma için Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği kriterler kullanıldı. 110 (26 kadın, 84 erkek) akut miyokard infarktüsü hastası ve 43 (17 kadın, 26 erkek) iskemik inmeli hasta çalışmaya alındı. Olgular akut miyokard infarktüsü, iskemik inme ve hipertansif kontrol grubu olarak üçe ayrıldı. Bulgular: Akut miyokard infarktüsü ve iskemik inme geçiren olgular ayrı ayrı ele alındığında kontrol grubuna göre daha fazla GGT yüksekliğine rastlandı, sırasıyla (p=<0,01) ve (p<0,05). Tüm hasta grupları ele alındığında kontrol grubuna göre daha fazla GGT yüksekliğine rastlandı. (p=<0,01). Sonuç: GGT enziminin; ateroskleroz ile ilişkili olduğu, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalık riskini öngören, basit ve ucuz bir laboratuvar testi olarak kullanılabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Gama glutamil transferaz,iskemik inme,miyokard infarktüsü.


The Predictive Value Of Gamma-Glutamyl Transferase In Acute Myocardial Infarction And Ischemic Stroke

Bahar Emen1, Hüseyin Can2, Adife Çetintürk Üstündağ3, Mert Özbakkaloğlu4, Yusuf Adnan Güçlü5
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
211 Nolu Aile Sağlık Merkezi
3Bölge Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları kliniği,Batman
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İzmir
5Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İzmir

Aim: To evaluate the relation between serum Gamma- Glutamyl transferase (GGT) levels in patients with acute myocardial infarction (AMI) and ischemic stroke. Material and Methods: A hundred and ten patients (26 female, 84 male) with akut miyokard infarktüsü and 43 patients (17 female, 26 male) with ischemic stroke were evaluated. WHO criteria was used for the classification of akut miyokard infarktüsü and ischemic stroke. Patients were divided into three groups akut miyokard infarktüsü and ischemic stroke groups and hypertensi, on as control group. Findings: Serum GGT levels in the patients with akut miyokard infarktüsü in the ischemic stroke were compared with the higher in first two groups comparing group (p<0,05) and (p<0,01) respectively. The serum GGT levels were significantly in the control group with a statistical significance, (p<0,01). Conclusion: The enzyme Gamma- Glutamyl Transferase might be associated with atherosclerosis and predict the risk of cardiovascular and cerebrovascular disease. It can be used as a laboratory test for being simple and inexpensive.

Keywords: Gamma- Glutamyl transferase,ischemic stroke, myocardial infarction.


Bahar Emen, Hüseyin Can, Adife Çetintürk Üstündağ, Mert Özbakkaloğlu, Yusuf Adnan Güçlü. The Predictive Value Of Gamma-Glutamyl Transferase In Acute Myocardial Infarction And Ischemic Stroke. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 49-53


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale