Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi: 172 Hastanın Geriye Dönük Degerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(2): 70-76 | DOI: 10.5222/terh.2010.13446  

Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi: 172 Hastanın Geriye Dönük Degerlendirilmesi

Taylan Özgür Sezer1, Mehmet Görgün1, Seçkin Tosun2, Nihat Zalluhoğlu1, Cezmi Karaca1, Mustafa Ölmez1, Savaş Selçuk1, Cem Tuğmen1, Eyüp Kebapçı1, Sait Murat Doğan1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İzmir

AMAÇ: Mide kanserinin cerrahi tedavisinde kliniğimizin 10 yıllık deneyimini sunduk. GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 1998-Aralık 2008 tarihleri arasında mide kanser tanısı konan 172 hasta geriye dönük değerlendirildi. Postoperatif 1 aydan sonraki ölümler ameliyatla ilgisiz kabul edildi. Ortalama izlem süresi 46 ay idi (37-65) Yaş, tümör yerleşimi, tümör boyutu, lezyon tipi, lenf metastazı ve operasyon şeklinin beş yıllık sağ kalım üzerine etkisi araştırıldı. BULGULAR: Hastaların 130'i erkek, 42'si kadın olup, ortalama yaş 58,3'di. 34 olgu inoperabl kabul edildi. 138 olguya cerrahi tedavi, subtotal (60 olgu) ve total (78 olgu) gastrektomi şeklinde uygulandı. Olguların 18'i evre I, 72'si evre li, 17'si evre III ve 27'si evre 4 idi. I aylık operatif mortalite sıfırdı. 28 olguda (%20.3) reoperasyon anastomoz kaçağı (15 olgu), reflü gastrit (lO olgu) ve kanama (3) olgu nedeniyle yapıldı. Olguların ortalama izlem süresi 46 ay (37-65) idi. SONUÇ: 5 yıllık sağkalım, subtotal gastrektomilerde (% 28.3) total gastroktomililerde (%16.7) ve inoperabl grupta sıfır bulundu. Lenfyayılımı, total gastrektomi, üst yerleşim, makroskobik tip (polipoid) ve çap (>6cm) kötü sağkalım ile ilişkili bulundu (p<0,05).

Anahtar Kelimeler: Mide Kanseri, Cerrahi, Sağkalım, Retrospektif Çalışma


Surgical Treatment Of Gastric Cancer: Retrospective Anal Ysis Of 172 Patients

Taylan Özgür Sezer1, Mehmet Görgün1, Seçkin Tosun2, Nihat Zalluhoğlu1, Cezmi Karaca1, Mustafa Ölmez1, Savaş Selçuk1, Cem Tuğmen1, Eyüp Kebapçı1, Sait Murat Doğan1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İzmir

AIM: Topresentour lO-year experience in the surgical treatment of gastric cancer. MATERIAL AND METHOD: Between January 1998 and December 2008, 172 patients with diagnosis of gastric cancer were evaluated retrospectively. Deaths a month after operations were accepted unrelated to operation. Median follow up was 46 moths (37-65). The affect of age, tumor localization, tumor size, lesiontype, lymph metastasis and operation type were correlated with the 5 years survival. FINDINGS: Of these patients, 135 were male, 47 were female, and the mean age was 58,3. 34 cases were accepted as inoperabl. 138 cases were treated by surgery whether subtotal (60 patients) or total (78 patient) gastrectomy TNM stage distribution was 18 cases in I, 76 casesin Il, 17 casesin III and 27 casesin IV. There wasno operative mortality within a month 28 patients (20.3 percent) were underwent reoperation for anastomôsis leakage (15 çases), for reflı: ıx gastritis (10 cases) and hemorrhage (3 cases). Average follow-up period was46 months (37-65). CONCLUSION: Five year survival was 28.3 percent in subtotal gastrectomy group, 16.7 percent in totalmastectomy group and null in inoperable group. Lyniph node metastazis, total gastrectomy, proximallocation, inacroscopic type (polypoid) and tumor size over 6 cm were positively correlated with poor survival (p<0,05).

Keywords: Retrospective Study, Stomach Cancer, Surgery, Survival


Taylan Özgür Sezer, Mehmet Görgün, Seçkin Tosun, Nihat Zalluhoğlu, Cezmi Karaca, Mustafa Ölmez, Savaş Selçuk, Cem Tuğmen, Eyüp Kebapçı, Sait Murat Doğan. Surgical Treatment Of Gastric Cancer: Retrospective Anal Ysis Of 172 Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(2): 70-76


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale