Tiroid Nodüllerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinde İğne Çapının Tanısal Yeterlilik Üzerine Etkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(1): 13-18 | DOI: 10.5222/terh.2015.013  

Tiroid Nodüllerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinde İğne Çapının Tanısal Yeterlilik Üzerine Etkisi

Ramazan Aslaner1, Hilal Şahin1, Murat Şahin1, Dudu Solakoğlu Kahraman2, Nuri Erdoğan1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmi̇r
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji, İzmir

AMAÇ: Tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyon biyopsisinde iğne çapının spesimen yeterliliği üzerindeki etkisini değerlendirmek.
YÖNTEMLER: Kurumumuzun geçmişinde tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi için 21 G'den 25 G'ye kadar değişen farklı iğne çapları kullanılmıştır. Bu çalışmada yaş ve cinsiyet denkliği sağlanan iki grup hastada biyopsi yeterliliği oranları araştırılmıştır. Gruplar aynı radyolog tarafından ve aynı teknik kullanarak (nodüllerden 4-5 iğne geçişi yapmak suretiyle), ancak her bir grupta farklı iğne çapları kullanılan (21 G veya 25 G) hastalardan oluşmaktaydı. Çalışmaya çapı 1 cm'yi aşan solid veya solid bileşeni bulunan nodüller dahil edildi. Kistik içerik aspirasyonu olan nodüller çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: İstatistiksel analiz sonucunda kalın iğnelerle yapılan biyopsilerde spesimen yeterliliği oranı belirgin olarak (p=0.002) yüksek bulundu. Bu oran 21 G grubunda %22.5, 25 G grubunda %40.7 idi.
SONUÇ: Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyon biyopsisinde iğne çapının spesimen yeterliliği üzerindeki etkisini değerlendiren ilk çalışmadır. Sonuçlar tartışılmış, 25 G iğnelerle yapılan biyopsi sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: TNİİAB, tiroid nodülleri, MNG


Effect of Needle Size on the Diagnostic Adequacy in Fine Needle Aspiration of Thyroid Nodules

Ramazan Aslaner1, Hilal Şahin1, Murat Şahin1, Dudu Solakoğlu Kahraman2, Nuri Erdoğan1
1Tepecik Education And Research Hospital Radiology, Izmir
2Tepecik Education And Research Hospital Pathology, Izmir

OBJECTIVE: To evaluate the effect of needle size on adequacy of the specimens in fine needle aspiration of thyroid nodules.
METHODS: In our institution, various needle sizes have been used in fine needle aspiration of thyroid nodules, ranging from 21 G to 25 G. In this study, we have retrospectively compared the adequacy rates of biopsy specimens in two age-and-sex matched groups of patients. The groups consisted of patients in whom the specimens were collected by the same radiologist, using the same biopsy technique (4-5 needle passes through the nodules), however with different needle size (21 G or 25 G) in each group. Only the solid nodules, or, nodules with solid component, with diameters exceeding 1 cm were included in the study. Aspirations resulting in cystic content of the nodule were excluded.
RESULTS: Statistical analysis revealed that rates of specimen adequacy were significantly higher (p=0.002) in biopsies with larger (25 G) needles (22.5% vs. 40.7% in 21 G and 25 G groups, respectively).
CONCLUSION: To our knowledge, this is the first study to show that needle size may have an impact on the adequacy rates of the specimens in fine needle aspiration of thyroid nodules. Results are discussed, with suggestions to improve the biopsy results with 25 G needles.

Keywords: FNAB, thyroid nodules, MNG


Ramazan Aslaner, Hilal Şahin, Murat Şahin, Dudu Solakoğlu Kahraman, Nuri Erdoğan. Effect of Needle Size on the Diagnostic Adequacy in Fine Needle Aspiration of Thyroid Nodules. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(1): 13-18

Sorumlu Yazar: Ramazan Aslaner, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale