Burun İçi Kapiller Hemanjiyom [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(1): 57-60 | DOI: 10.5222/terh.2007.21447  

Burun İçi Kapiller Hemanjiyom

İbrahim Çukurova1, Doğan Özkul1, Erhan Demirhan1, Ümit Bayol2
1SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Lohüler kapiller hemanjiyom (LKH), piyojenik granülom olarak da bilinen, cilt ve oral kavite mukozasında yerleşim gösteren benign vasküler bir tümördür. Tüm yaşlarda görülmekle birlikte 3. ve 4. dekadda ve kadınlarda daha sıktır. Gingiva, dudak, tonsil ve bukkal mukoza en yaygın görüldüğü bölgeler olup nazal kavitede yerleşimi nadirdir. Bu makalede, kliniğimize burun kanaması ve burun tıkanıklığı yakınmaları ile başvuran 52 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Fizik muayene ve endeskopik nazal bakıda sağ nazal kavitede kırmızı-mor renkli tümoral kitle görünmüştür. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG), sağ nazal kavitenin ön bölümünde çevre kemik dokuda harabiyet yapmayan 25x20x10 mm. boyutlarında iyi huylu vasküler orjinli olduğu düşünülen bir tümoral lezyon tespit edilmiştir. Kitle transnazal endoskopik cerrahi yaklaşım ile total olarak çıkarılmış, histopatolojik tanı LKH olarak rapor edilmiştir. Olgu LKH'nın ender görülen intranazal mukazal yerleşimi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lobüler kapiller hemanjiom, nazal kavite


Capillary Hemangioma in the Nasal Cavity

İbrahim Çukurova1, Doğan Özkul1, Erhan Demirhan1, Ümit Bayol2
1SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Lobular capillary hemangioma (LCH) also called pyogenic granuloma, is a benign vascular tumor that can be seen on the skin and the mucosa of oral cavity. This lesion occurs at all ages mostly at the 3rd and 4th decade and especially in females. Gingiva, lips, tongue and buccal mucosa are the most common sites of mucosal LCH. It is rarely seen in nasal cavity. A 52-year-oId-male admitted in our clinic with nasal bleeding and obstruction is presented. A purple-colored tumoral mass coming from the right nasal cavity was observed in his phsysical and endoscopic examination of the nasal cavity. Manyetic resonance imaging (MRI) yielded 25x20x10 mm. Mass of benign vascular origin located in the anterior of the right nasal cavity with no destruction in the bony structure. The tumor was totally excised by a transnasal endoscopic approach and the histopathological diagnoses was LCH. The case is presented because of the rarity of the intra nasal mucosal localization of the LCH.

Keywords: Lobular capillary hemangioma, nasal cavity


İbrahim Çukurova, Doğan Özkul, Erhan Demirhan, Ümit Bayol. Capillary Hemangioma in the Nasal Cavity. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(1): 57-60


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale