Halothan, Enfluran Ve Nöroleptanestezilerinden Sonra Serum T3 Ve T4 Değişimleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1991; 1(2): 119-122 | DOI: 10.5222/terh.1991.21504  

Halothan, Enfluran Ve Nöroleptanestezilerinden Sonra Serum T3 Ve T4 Değişimleri

Fatma Zekiye Aşkar1, Ali Reşat Moral2, Mehmet Engin Tezcan1, Işıl Çöker Sutaş1
1SSK Tepecik Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
2Ege Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı İzmir

Elektif kolesistektomi planlanan ötiroid toplam 33 hastanın cerrahi girişimleri sırasında I. grupta (n = 13) Halothan, II. grupta (n = 10) Enfluran ve III. grupta (n = 10) Nörolept Anestezi (Debidrobenzperidol + Fentanil) yöntemleri uygulandı. Anestezi öncesi ve sonrası serum Triiodotironin (T3) ve Tiroxin (T4) düzeyleri saptandı. Pre ve postop Ts değerlerinde her üç grupta istatistiksel yönden anlamlı düşme (p< 0,01), T4 değerlerinde I. ve II. gruplarda anlamlı (p<0,01), III. Grupta anlamlı olmayan yükselme bulundu (p> 0,05). Sonuçlar hiper veya hipotireoz olgularında halojenli hidrokarbonlar yerine, Nörolept -Anestezi yönteminin uygun olacağını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: T3, T4, Nöroleptanestezi, Halothan, Enfluran


Serum T3 And T4 Changes After Halothane, Enflurane And Neuroleptanaesthesia

Fatma Zekiye Aşkar1, Ali Reşat Moral2, Mehmet Engin Tezcan1, Işıl Çöker Sutaş1
1SSK Tepecik Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
2Ege Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı İzmir

Investigations were held on 33 euthyroid patients undergoing elective cholecysthectomy. The patients were divided into three groups: in group I (n=13) Halothan, in group II (n=10) Enflurane and in group III (n=10) Neurolept-Anaesthesia (Dehydrobenzperidol + Fentanyl) were administered during anaesthesia. Serum thriiodothronine (T3) and thyroxine (T4) levels were determinated immediaty before premedication and postoperatively. In all groups the decrease in T3 levels were statistically significant (p< 0, 01). T4 levels increased postoperatively. The T4 levels found in group I and II, increased statistically significantly (p< 0,01), but in group III this increase was unsignificant (p> 0,05). The results indicated that, in cases with hyperthyreosis or hypothyreosis it would be favorable to use neuroleptanesthesia instead of halogenated hydrocarbons.

Keywords: T3, T4, Neuroleptanestesia, Halothan, Enfluran


Fatma Zekiye Aşkar, Ali Reşat Moral, Mehmet Engin Tezcan, Işıl Çöker Sutaş. Serum T3 And T4 Changes After Halothane, Enflurane And Neuroleptanaesthesia. Tepecik Eğit Hast Derg. 1991; 1(2): 119-122


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale