Hipertansiyonlu Olan Hipokalemili Hastanın Ayırıcı Tanısında Görüntüleme Öncelikli Kullanılabilir: Conn Sendromlu Bir Olgu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 160-164 | DOI: 10.5222/terh.2009.22747  

Hipertansiyonlu Olan Hipokalemili Hastanın Ayırıcı Tanısında Görüntüleme Öncelikli Kullanılabilir: Conn Sendromlu Bir Olgu

Dayimi Kaya1, Alper Alp2, Öner Özdoğan1, Hidayet Çatal3
1Tepecik Göğüs Hastalıklan Eğitim ve Araştırına Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2Tepecik Göğüs Hastalıklan Eğitim ve Araştırına Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Tepecik Göğüs Hastalıklan Eğitim ve Araştırına Hastanesi, I. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Klasik olarak hipertansiyonu olan hastaların % 95'inde etiyolojinin bilinmediği (primer hipertansiyon), geriye kalan % 5 hastada ise hipertansiyonun başka bir hastalığa sonucu geliştiği bilinmektedir. Benzer şekilde, sekonder hipertansiyonun en sık nedeninin primer hiperaldosteronizm olduğu ve bu hastalığın tüm hipertansiyonluların yaklaşık % 1-2'lik bir kısmını kapsadığı da klasik bilgi olarak tanımlanabilir. Ancak son yıllardaki çalışmalar primer hiperaldosteronizmin düşünüldüğünden çok daha sık rastlandığını ve tüm hipertansiflerin % 5-10'unu oluşturabileceğini göstermiştir. Primer hiperaldosteronizm'in cerrahi olarak düzeltilebilen en önemli hipertansiyon nedenlerinden biri olması bu hastalığın diğer bir önemli özelliğidir. Tam düzelme şansı bulunan hipertansiyon nedenlerinin poliklinik şartlarında dikkatli bir şekilde araştırılması ve tanı konulması uygulanan antihipertansif tedavinin başarısını arttırabilir. Bu yazıda polikliniğimizde tedaviye dirençli hipertansiyon nedeniyle izlenen, rutin biyokimyasal tetkiklerinde hipokalemi saptanıp hemen görüntüleme yöntemleri kullanılarak primer hiperaldosteronizm tanısı konulan bir olgu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adrenal görüntüleme, Adrenokortikal adenom; Hipertansiyon, Hipokalemi


Imaging May Have Priority At Distinguishing Diagnosis Of Hypertensive Patient With Hypokalemia: A Case With Conn Syndrome

Dayimi Kaya1, Alper Alp2, Öner Özdoğan1, Hidayet Çatal3
1Tepecik Göğüs Hastalıklan Eğitim ve Araştırına Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2Tepecik Göğüs Hastalıklan Eğitim ve Araştırına Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Tepecik Göğüs Hastalıklan Eğitim ve Araştırına Hastanesi, I. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Classically it is known that 95% of patients with hypertension the etiology are unknown (primary hypertension), in 5% remaining patients, hypertension develops secondary to another disease. It is also a classic knowledge that, the most common cause of secondary hypertension is primary hyperaldosteronism and this disease contains 1 -2% of hypertensive population. However, recent researches have shown that primary hyperaldosteronism more frequent than formerly thought and it could

Keywords: Adrenocortical adenoma, Diagnostic imaging, Hypertension, Hypokalemia


Dayimi Kaya, Alper Alp, Öner Özdoğan, Hidayet Çatal. Imaging May Have Priority At Distinguishing Diagnosis Of Hypertensive Patient With Hypokalemia: A Case With Conn Syndrome. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 160-164


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (928 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale