Rituksimab Ve Zoledronik Asitin Multipl Miyelom Hücre Serileri Üzerine Etkileri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(2): 85-92 | DOI: 10.5222/terh.2012.25032  

Rituksimab Ve Zoledronik Asitin Multipl Miyelom Hücre Serileri Üzerine Etkileri

Cengiz Ceylan1, Özden Pişkin2, Halil Ateş2, Güner Hayri Özsan2, Mehmet Ali Özcan2, Mine Miskioğlu3, Fatih Demirkan2, Ertan Özdemir3, Bülent Ündar2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışmada multipl miyelom hücre serilerinde CD 20 antijeni pozitif ve negatif hücre serilerinde rituksimab ve zoledronik asitin anti-miyelom etkilerini araştırdık. Gereç ve Yöntem: ARH-77 (CD20 pozitif) ve RPMI-8226 (CD20 negatif) multipl miyelom hücre serileri rituksimab ve zoledronik asit ile tek veya birlikte kültüre edildi. ARH-77 hücre serileri ve RPMI 8226 hücre serilerinde CD20 baskılayıcı etkileri araştırıldı. Bulgular: Çalışmada bu iki maddenin antagonistik aktivite gösterdiklerini saptadık. Kompleman tek başına RPMI 8226 hücre serilerinde proliferatif etki gösterdi. Sonuç: Multipl miyelom ve plazma hücre lösemilerinde rituksimab kullanımının uygun bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, CD20, Zoledronik asid, Rituksimab, Kompleman


The Effect Of Rituximab And Zoledronic Acid Combinations Againts Multiple Myeloma Cell Lines

Cengiz Ceylan1, Özden Pişkin2, Halil Ateş2, Güner Hayri Özsan2, Mehmet Ali Özcan2, Mine Miskioğlu3, Fatih Demirkan2, Ertan Özdemir3, Bülent Ündar2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir

Aim: In this study, we have invastigated the anti-myeloma effect of the combination of these two agents againts CD 20 antigen positive and negative multpile myeloma (MM) cell lines. Material and Method: ARH-77 and RPMI-8226 were cultured with rituximab and zoledronic acid singly or combination. After evaluation for proliferation inhibition CD20 measurements is made for ARH-77 cell line and RPMI-8226 cell line in efficient concentrations. Findings: We have found that these two agents had antagonistic activity againts both ARH-77 and RPMI-8226 cell lines. As an unexpected finding, complement alone exhibited prominent proliferative activity on RPMI -8226 cells. Conclusion: In MM and plasma celll leukemia in which there is potential for rituximab use, it is suggested that combination with zoledronic acid may not be a suitable approach.

Keywords: Multiple myeloma, CD20, Zoledronic acid, Rituximab, Complement


Cengiz Ceylan, Özden Pişkin, Halil Ateş, Güner Hayri Özsan, Mehmet Ali Özcan, Mine Miskioğlu, Fatih Demirkan, Ertan Özdemir, Bülent Ündar. The Effect Of Rituximab And Zoledronic Acid Combinations Againts Multiple Myeloma Cell Lines. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(2): 85-92


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (501 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale