Yüksek Riskli İki Hastanın Alt Ekstremite Cerrahisinde Psoas Kompartman Ve Siyatik Sinir Bloğu İkilisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(3): 142-146 | DOI: 10.5222/terh.2010.27003  

Yüksek Riskli İki Hastanın Alt Ekstremite Cerrahisinde Psoas Kompartman Ve Siyatik Sinir Bloğu İkilisi

Kasım Tuzcu1, Emin Silay2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Anesteziyoloji Anabilim Dalı ANTAKYA
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği KAYSERİ

87 ve 89 yaşlarında yüksek riskli iki kadın hastanın alt ekstremite cerrahisinde psoas kompartman ve siyatik sinir bloğunu birlikte uyguladık. İlk olguda yineliyen kalça çıkığına açık redüksiyon, ikinci olguda ise popliteal arter embolisi nedeniyle embolektomi ve trombektomi ameliyatı uygulandı. İlk ameliyat 75, ikincisi ise 100 dakika sürdü. Olgularda operasyon boyunca ağrı olmadı ve hemodinamik değişiklikler çok azdı. Operasyonlar başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Postoperatif dönemde ilk hastada beşbuçuk, ikinci hastada ise 7 saat boyunca ağrı kesici gerekmedi. Psoas kompartman ve siyatik sinir bloğu ikilisi, yaşlı ve yüksek riskli olguların alt ekstremite cerrahisinde genel anestezi veya diğer bölgesel santral bloklara karşı seçenek olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Açık redüksiyon, Ameliyat riski, Anestezi riski, Embolektomi, Yaşlılık.


Combined Psoas Compartment And Sciatic Block For Lower Extremity Surgery in Two High-Risk Patients

Kasım Tuzcu1, Emin Silay2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Anesteziyoloji Anabilim Dalı ANTAKYA
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği KAYSERİ

We applied combined psoas compartment and sciatic nerve block in two high-risk women, who are 87 and 89 years old. First operation was an open reduction of recurrent luxation of the hip, while the second was an embolectomy- thombectomy following femoropopliteal bypass. There was no pain during operations. Hemodynamic changes were minimal. The operation were succesfully concluded. There was no postoperative analgesic requirement within first five and half hours in the first case, and 7 hours in the second one. Combined blocks such as psoas compartment and sciatic nerve is a good choice for lower extremity operations in elderly and high risk patients.

Keywords: Anesthesia risk, Embolectomy, Open reduction, Operation risk, Senility


Kasım Tuzcu, Emin Silay. Combined Psoas Compartment And Sciatic Block For Lower Extremity Surgery in Two High-Risk Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(3): 142-146


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (557 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale