Pediatri Polikliniğinde İnfluenza Hızlı Tanı Testi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 175-179 | DOI: 10.5222/terh.2005.28938  

Pediatri Polikliniğinde İnfluenza Hızlı Tanı Testi

Demet Bahadır Taş1, Tuba Hilkay Karapınar1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Bölümü, İzmir

Amaç: Influenza virusu halen respiratuvar hastalığa yol açan viruslar içinde aşısı olan ve efektif oral terapi ile tedavi edilebilen tek hastalıktır. Özellikle 'ınfluenza epidemileri sırasında gereksiz antibiyotik kullanımından sakınmak için hızlı ve spesfik bir viral tanı önemlidir. Bu çalışmada, grip benzeri semptomları olan çocuklarda influenza pozitiflik oranının bulunması amaçlanmıştır. Yöntem: Kasım 2003-Nisan 2004 tarihlerinde hastanemiz Pediatri Polikliniğine 37.8°C üzerinde ateş, öksürük, myalji, başağrısı, yorgunluk, boğaz ağrısı ve burun akıntısı yakınmaları ile başvuran olgulardan 150'si çalışma grubu olarak alınarak boğaz sürüntü örneklerinde Quick Vue Influenza A/B hızlı tanı testi (Roche) kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmede Ki-kare testi kullanıldı. Bulgular: Çalışma grubunda yer alan 150 hastadan 43'ünde (%29.0) influenza hızlı tanı testi pozitifliği saptandı. Öksürük (%69) en sık görülen klinik semptomdu. Burun akıntısı (%67), yorgunluk (%60), miyalji (%40), boğaz ağrısı (%33) ve başağrısı (%24) diğer semptomlardı. Dört semptomdan (öksürük, miyalji, başağrısı ve boğaz ağrısı) en az ikisinin varlığında etkenin influenzavirus olma olasılığı %14.6 olarak bulundu. Sonuç: Hızlı tanı testi ile influenza tespit oranı düşük olarak bulunmuştur. Ancak, influenza epidemileri sırasında hızlı ve kolay kullanımından dolayı, risk gruplarındaki çocuklarda kullanılabilir olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: influenza virusu, pediatri, hızlı tanı testi


Rapid Influenza Screen Test in a Pediatric Outpatient Clinic

Demet Bahadır Taş1, Tuba Hilkay Karapınar1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Bölümü, İzmir

Aim: Influenzavirus is the only respiratory virus for which a licensed vaccine and effective oral therapy are currently avaible. A rapid and specific viral diagnosis is important especially during the influenza epidemics for institution of proper therapy and for avoidance of unnecessary antibiotics. In this study, we aimed to determine the percentage of influenza virus positivity in children with flu-like symptoms. Methods: Pharyngeal swab specimens were collected from 150 children with the ages of 8 months to 14 years and who had presented with flu-like symptoms (fever >°37.8°C, cough, myalgia, headache, fatigue, sore throat and nasal diseharge) to our hospital's pediatric outpatient clinic during November 2003 to April 2004. Quick Vue influenza A/B rapid test (Roche) was used. For statistical analysis Chi- sguare test was used. Results: Influenzavirus was detected in 43 of 150 patients. Cough (69%) was the most commonly observed clinical symptom. Others were nasal diseharge (67%), fatigue (60%), myalgia (40%), sore throat (33%) and headache (24%). Combination of 4 symptoms (cough, myalgia, headache and sore throat) were evaluated. In case of the presence of at least 2 symptoms out of four (cough, myalgia, headache, sore throat) the probability robability for influenza virus test was detected as 14.6%. Conclusion: Detection rate of influenza virüs by using rapid influenza screen test was low. However, it can be recommended that rapid influenza screen test can be used by pediatricians during influenza epidemics in children with risk groups.

Keywords: influenza virüs, pediatrics, influenza rapid test


Demet Bahadır Taş, Tuba Hilkay Karapınar. Rapid Influenza Screen Test in a Pediatric Outpatient Clinic. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 175-179


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale