Transpediküler Vida Sistemleri Kullanılarak Torakolomber Patlama Kırıklarının Cerrahi Tedavisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 8-13 | DOI: 10.5222/terh.2001.29277  

Transpediküler Vida Sistemleri Kullanılarak Torakolomber Patlama Kırıklarının Cerrahi Tedavisi

Levent Karapınar1, Hasan Öztürk1, Mehmet Rıfkı Us1, Levent Küçükçankaya1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu ileriye dönük çalışmada, trarispediküler vida+çubuk sistemi kullanılarak tedavi edilen torakolomber patlama kırıkları incelendi. GEREÇ ve YÖNTEM: Torakolomber patlama kırıklı 21 hastaya arkadan girişim ile transpediküler vida+çubuk sistemi uygulandı. Radyolojik ölçümler cerrahi öncesi ve sonrası değerlendirildi. Denis'in- ağrı çalışma skalaları izlem sırasında tüm hastalara uygulandı. BULGULAR: Ortalama izlem süresi 21 ay (9-29) idi. Tüm radyolojik ölçümlerde girişim öncesi ve sonrası değerler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bnlundu (p<0,005). Nörolojik durum tüm hastalarda Frankel evrelemesinde ortalama 1.33 evre artarak düzeldi. SONUÇ: Transpediküler vida+çubuk sistemleri sagital düzlemde yüksek düzeltici etkisi ile sert bir cihaz aracılığıyla, torakolomber ve lomber fizyolojik eğrilikleri düzelterek torakolomber patlama kırıklarında spinal dengeyi sağladı.

Anahtar Kelimeler: Lomber vertebla travması, Vidayla Tesbit, Vertebra kırığı


Surgical Treatment of Thoracolumbar Burst Fractures Using Transpedicular Screw Systems

Levent Karapınar1, Hasan Öztürk1, Mehmet Rıfkı Us1, Levent Küçükçankaya1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

AIM: In this prospective study, the results of treated thoracolumbar burst fractures using transpedicular screw+rod construct were investigated. MATERIAL and METHOD: 21 patients with thoracolumbar burst fractures, underwent application from a posterier approach of transpedicular screw+rod constmct. Radiologie parameters were evaluated before and after surgery. Denis' pain scale and work scales were obtained during follow-up evaluation for all patients. RESULTS: The mean follow up was 21 months (9-29) There were statistically significant differences between the pre-and postoperative values in all radiologic parameters (p<0.05). Neurologic status improved in all patients, with a mean Frankel grade of 1.33. CONCLUSIONS: Transpedicular screw+rod systems provided spinal stability in thoracolumbar burst fractures, forming a rigid constraction and restoring physiologic thoracolumbar and lumbar postural contours of its highly corrective effect in the sagittal profile.

Keywords: Lumbar spine Injury, Screw fixation, Vertebra fracture


Levent Karapınar, Hasan Öztürk, Mehmet Rıfkı Us, Levent Küçükçankaya. Surgical Treatment of Thoracolumbar Burst Fractures Using Transpedicular Screw Systems. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 8-13


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (485 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale