Jeneralize Miyastenia Gravis Hastalarında Anksiyete Ve Depresyon Semptomları [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 97-103 | DOI: 10.5222/terh.2016.097  

Jeneralize Miyastenia Gravis Hastalarında Anksiyete Ve Depresyon Semptomları

Feray Güleç Uyaroğlu1, Şule Bilgin2, Elif Hacer Keleş3, Yaşar Zorlu1
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Torbalı Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
3İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Anksiyete ve depresyon ile miyastenik semptomlar arasında kolayca tahmin edilebilecek bir ilişki olmasına karşın literatürde konuyla ilgili şaşırtıcı şekilde az yayın bulunmaktadır. Bu araştırma da hastalarda anksiyete ve depresyon semptomlarının basit psikiyatrik ölçeklerle taranması ve bu semptomların önemine dikkat çekmek amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 48-59 yaş aralığındaki, 21'i kadın toplam 30 myastenik hastanın yaş, cinsiyet, hastalık süresi, yoğun bakım deneyimi, aldıkları tedavi ve tıbbi başvuru/hospitalizasyon sıklığı gibi parametreler ile Beck depresyon ve anksiyete skorları (BDS ve BAS) arasındaki ilişki rektospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların yarısından fazlası her iki ölçek için de normal kabul edilen sınırın üzerinde skorlar elde etti (BAS ve BDS içinsırasıyla % 56 ve % 60) ve üçte biri yine her iki skor bakımından psikiyatrik tedavi gereksinimi kategorisinde yer aldı. Hastalık süresi (sırasıyla BAS ve BDS için r= 0.68, 0.56 ve p=0.016) ve tıbbi başvuru/hospitalizasyon sıklığı anksiyete ve depresyon skorları ile anlamlı pozitif korelasyon (BAS ve BDS sırasıyla r= 0.66, 0.46 p<0.001 ve r= 0.64, 0.48 p<0.001) gösteriyordu
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikiyatrik semptomların hastalığın başlangıcında gerçek miyastenik bulguları maskeleyebileceği gibi tanı konduktan sonra ise onlara süperpoze olarak gereksiz hatta aşırı tıbbi uygulamalara yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle myasteni gibi kronik otoimmun hastalıklar da hasta izleminin nörolojik değerlendirme yanında basit psikiyatrik ölçekleri de kapsaması doğru tedavi stratejilerin belirlemesine katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Miyastenia Gravis, anksiyetesemptomları, depresyonsemptomları


Anxiety And Depression Symptoms In Patients With Generalized Myasthenia Gravis

Feray Güleç Uyaroğlu1, Şule Bilgin2, Elif Hacer Keleş3, Yaşar Zorlu1
1Department Of Neurology, Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Neurology, Torbalı State Hospital, Izmir, Turkey
3Department Of Psychiyatry, Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Although there is a predictable relationship between psychiatric symptoms and myasthenia gravis, surprisingly few studies have evaluated this correlation. We investigated the symptoms of anxiety and depression in generalized myasthenic patients using practical psychiatric scales and aimed to emphasize the need for clinical awareness.
METHODS: Thirty patients (21 women), between 48-59 years of age were included in the study. The depression and anxiety symptoms were evaluated using the Beck Anxiety Scale (BAS) and the Beck Depression Scale (BDS). The correlation between the scores and age, gender, disease duration, intensive care unit experience, medications being used and the frequency of admission to a medical center were analyzed.
RESULTS: The BAS and BDS scores were found to be higher than the normal ranges in >50 of the whole patient group (56% and 60%, respectively). One third of all the patients required medical psychiatric treatment. The disease duration (RS: 0.68 and 0.56,p=0.016, for BAS and BDS,respectively), admission rate (RS: 0.66 and 0.46, p<0.001) and hospitalization (RS: 0.64 and 0.48, p<0.001for BAS and BDS,respectively) were statistically significantly related with the BAS and BDS scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The symptoms of anxiety and depression may easily mask the myasthenic symptoms, especially early in the disease course leading to delayed diagnosis or misdiagnosis of myasthenia gravis. Furthermore, these symptoms may mimic the myasthenic symptoms in the disease course leading to over-treatments. Thus, the use of practical psychiatric scales in routine visits would help in deciding the specific treatment strategies and to improve the quality of life.

Keywords: MyastheniaGravis, AnxietySymptoms, DepressionSymptoms


Feray Güleç Uyaroğlu, Şule Bilgin, Elif Hacer Keleş, Yaşar Zorlu. Anxiety And Depression Symptoms In Patients With Generalized Myasthenia Gravis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 97-103

Sorumlu Yazar: Şule Bilgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale