Endometriyum Ve Overin Eşzamanlı Primer Karsinomları: 26 olgu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(2): 103-106 | DOI: 10.5222/terh.2012.30595  

Endometriyum Ve Overin Eşzamanlı Primer Karsinomları: 26 olgu

Dilek Uysal1, Hayri Aksüt1, İsmail Küçük1, Emre Başer1, Ayşe Gülsün Aksüt2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İzmir

Amaç: Biz bu çalışmada, eşzamanlı over ve endometriyum kanserli olgular ile ilgili deneyimlerimizi değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Eş zamanlı ovaryan ve endometriyal karsinomalı 26 hasta geriyedönük değerlendirildi. Bulgular: Ortalama yaş 54 (40-72) idi. En sık başvuru yakınması anormal vajinal kanama idi. Hastaların büyük bir kısmı tanı anında erken evre ve düşük dereceli olarak tanı almaktaydı. Over ve endometriyal endometrioid tümör tanılı hastaların ortalama 5 yıllık sağkalım oranı % 69.1’di. Sonuç: Eşzamanlı primer over veya uterin korpus karsinomu olan hastaların prognozu metastatik over ve endometriyum tümörlerinden daha iyi bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Endometriyum kanseri, Eşzamanlı primer jinekolojik kanserler, Over kanseri.


Synchronous Primary Carcinoma Of The Uterine Corpus And Ovary: 26 cases

Dilek Uysal1, Hayri Aksüt1, İsmail Küçük1, Emre Başer1, Ayşe Gülsün Aksüt2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İzmir

Aim: Simultaneous malignant neoplasms of the ovary and endometrium are noted in about 8% of patients with carcinoma of the uterus, and twice that rate is noted in patients with ovarian carcinoma. When the occurrence is simultaneous, the question arises whether these are simultaneous multiple malignant neoplasms or one is metastatic from the other. The clinical implication and prognosis of these two categories are quite different. This retrospective study was undertaken to review our experience with these fascinating tumors. Material and Method: The clinical records and the pathologic findings of 26 patients with synchronous dual primary ovarian and endometrial carcinomas were reviewed. The median age was 54 years. Findings: The most common presenting symptom was abnormal vaginal bleeding. Most of the patients had early-stage and low- grade disease. 12% of patients had dissimilar histology. Conclusion: Patients with concordant endometrioid tumors of the endometrium and ovary had a 69.1 % 5-year survival rate. The results reveals that the prognosis of primary carcinoma of the uterine corpus and ovary is better than metastatic ones.

Keywords: Endometrium cancer, Ovarian cancer, Synchronous gyncologic cancers.


Dilek Uysal, Hayri Aksüt, İsmail Küçük, Emre Başer, Ayşe Gülsün Aksüt. Synchronous Primary Carcinoma Of The Uterine Corpus And Ovary: 26 cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(2): 103-106


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (577 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale