Ovaryal Gebelik Olgusu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 103-104 | DOI: 10.5222/terh.2011.31855  

Ovaryal Gebelik Olgusu

Hakan Yetimalar1, Burcu Kasap1, Külal Çukurova1, Adnan Keklik1, Aşkın Yıldız1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Bu olgu sununumdaki amacımız çok nadir görülen ovaryal gebelik olgusunu tartışmaktır. Kliniğimizde 2005-2011 yılları arasında sadece tek overyal gebelik olgusu tesbit edilmiştir. Olgumuz 22 yaşında, 2 çocuklu olup karın ağrısı ile başvurmuştur. Overe kama rezeksiyonu yapılarak ovarian ektopik gebelik tanısı intraoperatif ve histopatolojik değerlendirme ile doğrulanmıştır. Bu olgunun klinik bulguları ve semptomları diğer herhangi bir ektopik gebelik olgusuna benzememektedir.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, ovaryal gebelik, rahimiçi araç


A Case Of Ovarian Ectopic Pregnancy

Hakan Yetimalar1, Burcu Kasap1, Külal Çukurova1, Adnan Keklik1, Aşkın Yıldız1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Our aim is to discuss an uncommon ovarian pregnancy case. There had been only one case of ovarian ectopic pregnancy case between 2005- 2011 at our Department. Our case was a 22 years old woman with multiparity and admitted with abdominal pain. Her clinical diagnosis was ectopic pregnancy. Ovarian wedge resection was performed and the diagnosis of ovarian ectopic pregnancy was confirmed intraoperatively and histopathologically. All clinical signs and symptoms of this case resemble to any of ectopic pregnancy case.

Keywords: Ovarian Ecopic Pregnancy, Ectopic Pregnancy, Intrauterine Device


Hakan Yetimalar, Burcu Kasap, Külal Çukurova, Adnan Keklik, Aşkın Yıldız. A Case Of Ovarian Ectopic Pregnancy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 103-104


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale