Apendiseal Endometriosis: Bir Olgu Sunumu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 199-201 | DOI: 10.5222/terh.2005.32463  

Apendiseal Endometriosis: Bir Olgu Sunumu

Haluk Recai Ünalp1, Mehmet Ali Önal1, Turgut Özzeybek1, Mehmet Cıkla1, Neşe Ekinci2
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Servisi İzmir

Akut apandisitin nadir bir nedeni apendiseal endometriozisdir. Endometriozisli hastalarda peluik ağrı ile birlikte akut abdomen bulgularının saptanması durumunda ağrının doğrudan pelvik endometriozise bağlanmaması ve akut batın olasılığı nedeniyle cerrahi tedavinin geciktirilmeden uygulanması gereklidir. Eksplorasyon esnasında özellikle uterosakral ligaman, överler, rektouterin fossa ve intestinal sistem endometriozis varlığı yönünden dikkatlice gözden geçirilmelidir. Bu yazıda akut apendisite sebep olan ve apendiseal endometriozis saptanan bir olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Apendiks, endometriozis


Appendiceal Endometriosis: A Case Report

Haluk Recai Ünalp1, Mehmet Ali Önal1, Turgut Özzeybek1, Mehmet Cıkla1, Neşe Ekinci2
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Servisi İzmir

Appendiseal endometriosis is a rare cause of acute appendicitis. In patients with endometriosis acute abdomen findings may be manifest simultaneously with pelvic pain. If acute abdomen findings were positive, the diagnosis should not be directed toward pelvic endometriosis. Surgical exploration must be performed with no delay. In exploration uterosacral ligament, ovaries, rectouterine fossa and gastrointestinal system should be exarnined for ectopic endometriosis ex is tence. In this article we wanted to report a case that acute appendicititis caused appendiceal endometriosis.

Keywords: Appendix, endometriosis


Haluk Recai Ünalp, Mehmet Ali Önal, Turgut Özzeybek, Mehmet Cıkla, Neşe Ekinci. Appendiceal Endometriosis: A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 199-201


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale