İnfertil Olgularda İntrauterin İnseminasyon Uygulanan Hastalarda Spermiogram, Hormon Profili Ve Daha Önce Uygulanan Tedavilerin Gebelik Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(2): 85-92 | DOI: 10.5222/terh.2010.32628  

İnfertil Olgularda İntrauterin İnseminasyon Uygulanan Hastalarda Spermiogram, Hormon Profili Ve Daha Önce Uygulanan Tedavilerin Gebelik Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması

Savaş Coşkun1, Hüseyin Can2, Yasemin Kılıç Öztürk3, Faruk Öztürk4, Zozan Doğan Özbek5, Çiğdem İspahi6
1Antakya Hatay Toplum Sağlığı Merkezi, ANTAKYA
2Batman Merkez 18 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, BATMAN
3Konak 17 No'lu 19 Mayıs Aile Sağlığı Merkezi İZMİR
4İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, İZMİR
5Konak 17 No'lu 19 Mayıs Aile Sağlığı Merkezi, İZMİR
6İzmir Ege Doğumevi Kadın Doğum Kliniği, İZMİR

AMAÇ: Ege Kadin Hastaliklari ve Doğum Hastanesi infertilite polikliniğinde intrauterin inseminasyon(İUİ) uygulanan hastalarda gebelik oranlarini etkileyen nedenleri belirlemektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Nisan 2006 - Eylül 2006 tarihleri arasinda hastanemiz İnfertilite Polikliniğime başvuran hastalardan infertilite tanisi almiş ve IUI tedavisi uygulanmiş 310 hasta hastane kayıtlarından geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastalarda ovulasyon indüksiyonu klomifen sitrat veya gonadotropinlerle yapilmiştir. BULGULAR: Gebelik orani %5,2 idi. > 35 yaş, İUİ başarisi > 5 yil infertilite ve >15 yil evlilik süresi, sperm hazirlandiktan sonra <15xl06/ml ve/veya < %40 hareketlilik ile istatistiksel anlamli olarak etkilenmiştir(p<0,05). Diğer yandan tek tarafli tubal tikaniklik ve ovulasyon indüksiyonunda kullanilan tedavilerin gebelik oranlari üzerinde belirgin etkileri olmadiği görüldü. Çalişmamizda gebelik AMAÇ: Ege Kadin Hastaliklari ve Doğum Hastanesi infertilite polikliniğinde intrauterin inseminasyon(İUİ) uygulanan hastalarda gebelik oranlarini etkileyen nedenleri belirlemektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Nisan 2006 - Eylül 2006 tarihleri arasinda hastanemiz İnfertilite Polikliniğime başvuran hastalardan infertilite tanisi almiş ve IUI tedavisi uygulanmiş 310 hasta hastane kayitlarindan geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastalarda ovulasyon indüksiyonu klomifen sitrat veya gonadotropinlerle yapilmiştir. BULGULAR: Gebelik orani %5,2 idi. > 35 yaş, İUİ başarisi > 5 yil infertilite ve >15 yil evlilik süresi, sperm hazirlandiktan sonra <15xl06/ml ve/veya < %40 hareketlilik ile istatistiksel anlamli olarak etkilenmiştir(p<0,05). Diğer yandan tek tarafli tubal tikaniklik ve ovulasyon indüksiyonunda kullanilan tedavilerin gebelik oranlari üzerinde belirgin etkileri olmadiği görüldü. Çalişmamizda gebelik

Anahtar Kelimeler: Gebelik oranlari, IUI, Ovaryen stimülasyon, Spermiyogram


The Effect Of Spermiogram, Hormone Profile And Treatment Modalities On The Results Of Pregnancy Rate In Infertile Patients Managed By Intrauterine Insemination

Savaş Coşkun1, Hüseyin Can2, Yasemin Kılıç Öztürk3, Faruk Öztürk4, Zozan Doğan Özbek5, Çiğdem İspahi6
1Antakya Hatay Toplum Sağlığı Merkezi, ANTAKYA
2Batman Merkez 18 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, BATMAN
3Konak 17 No'lu 19 Mayıs Aile Sağlığı Merkezi İZMİR
4İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, İZMİR
5Konak 17 No'lu 19 Mayıs Aile Sağlığı Merkezi, İZMİR
6İzmir Ege Doğumevi Kadın Doğum Kliniği, İZMİR

AİM: To determine the factors that effect the pregnancy rates of the patients performed intrauterine insemination(IUI) at infertility department in Ege Obstetrics and Gynecology Hospital. MATERIAL AND METHOD: A retrospective analysis was undertaken between April- September 2006 to identify prognostic factors effecting the treatment outcome in 310 infertile patients managed by intrauterine insemination in which, ovulation was stimulated with clomiphene citrate or human menopausal gonadotrophin. FINDINGS: The overall pregnancy rate was %5,2. Statistical significance was present in success of İUİ by age > 35 years, duration of infertility > 5 years, marriage for >15 years, sperm concentration <15xl06/ml, motility < %40 after preparation. On the other hand, unilateral tubal obstruction, the treatment modalities used for ovulation induction had no significant effect on the pregnancy rate s. The amusing parameter effecting the pregnancy rates in our study is the IUI numbers performed. Patients İUİ acchieved twice, once or none have the pregnancy rates of 0(%0), 3(%3,19) and 13(6,95) respectively. CONCLUSION: Our findings suggest that having İUİ the first time may be considered as a predictive criteria of the success for pregnancy. In addition, further studies with wide series are necessary for determining whether the number of IUI effect the pregnancy rates or not.

Keywords: IUI, Ovarian stimulation, Pregnancy rate, Sperm parameters


Savaş Coşkun, Hüseyin Can, Yasemin Kılıç Öztürk, Faruk Öztürk, Zozan Doğan Özbek, Çiğdem İspahi. The Effect Of Spermiogram, Hormone Profile And Treatment Modalities On The Results Of Pregnancy Rate In Infertile Patients Managed By Intrauterine Insemination. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(2): 85-92


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale