Rektal Kanserlerde Nüksün Anjiografiyle Önceden Belirlenmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1991; 1(3): 202-207 | DOI: 10.5222/terh.1991.32884  

Rektal Kanserlerde Nüksün Anjiografiyle Önceden Belirlenmesi

Toshihide IIJIMA1
Gunma University School of Medicine Showamachi First Department of Surgery Maebashi Japan

41 rektal kanserli hastada inferior mezenterik anjiografi uygulandı. Reseke edilebilen 28'i postoperatif nüks açısından izlendi. Anjiografi bulguları 0, 1, 2 ve 3 olarak derecelendirildi. Sonuçta: 1) Nüks oranları 0, 1, 2 ve 3 için (% 0, % 25, % 25 ve % 50) bulundu. 2) Histopatolojik tetkikte 3. derecedeki olgularda adventisya, lenfatik ve venöz invazyon çok ileriydi. 3) Histolojik invazyon bakımından 1 ve 2. dereceler arasında fark yok idi (% 50.0 ve % 58.3). 4) 0. derecedeki olgularda venöz invazyon (% 50) idi.

Anahtar Kelimeler: Anjiografi, Nüks, Rektal Karsinom


Angiographic Prediction of Recurrence in Rectal Carcinoma

Toshihide IIJIMA1
Gunma University School of Medicine Showamachi First Department of Surgery Maebashi Japan

Inferior mesenteric angiography was performed on 41 patients with rectal carcinoma and 28 of them were followed up for postoperative recurrence. Angiographic findings were classified into 4 groups: AG-AO, AG-A2 and AG-A3. 1) The recurrence rates of AG-AO, AG-A1, AG-A2 and AG-A3 are 0 %, 25.0 %, 25.0 % and 50,0 %. 2) The histologıcal adventitial, venous and lymphatic invasions in AG-A3 were very high. 3) There is not a clear difference in the histological invasions between AG-A1 and AG-A2 (50.0 - 58.3 %). 4) In the case of AG-AO, only venous invasion (50.0 %) was positive.

Keywords: Angiography, Rectal Carcinoma, Recurrence


Toshihide IIJIMA. Angiographic Prediction of Recurrence in Rectal Carcinoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 1991; 1(3): 202-207


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale