Erişkin Tip Multiloküle Kistik Nefroma, Olgu Sunumu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 84-87 | DOI: 10.5222/terh.2020.33154  

Erişkin Tip Multiloküle Kistik Nefroma, Olgu Sunumu

Orkun Batmaz, Murat Uçar, Erdem Aktaş, Bahar Akkaya, İsmail Türker Köksal
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Antalya

Sol böbrek kitlesi nedeniyle radikal nefrektomi yaplan 71 yaşındaki kadın hastada erişkin tip multiloküle kistik nefroma olgusu sunulmuştur. Erişkin multiloküle kistik nefroma oldukça nadir görülen benign bir tümördür. Olgumuzda hastalığın epidemiyolojisi, histopatolojik özellikleri ve tedavi seçenekleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kistik Nefroma, Benign, Böbrek, Patoloji


Adult Multiloculated Cystic Nephroma; A Case Report

Orkun Batmaz, Murat Uçar, Erdem Aktaş, Bahar Akkaya, İsmail Türker Köksal
Department of Urology, Akdeniz University, Antalya, Turkey

A 71-year old women who underwent radical nephrectomy due to left renal mass is presented. The histopathological examination is reported as adult cystic nephroma, a very rare benign lesion of the kidney. The epidemiology, differential diagnosis, histopathological features,
and treatment options are discussed.

Keywords: Cystic Nephroma, Benign, Kidney, Pathology


Orkun Batmaz, Murat Uçar, Erdem Aktaş, Bahar Akkaya, İsmail Türker Köksal. Adult Multiloculated Cystic Nephroma; A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 84-87

Sorumlu Yazar: Orkun Batmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (15 kere görüntülendi)
 (62 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale