Amiloid Nefropatili Macleod's Sendromu: Olgu Sunumu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 36-40 | DOI: 10.5222/terh.2001.35321  

Amiloid Nefropatili Macleod's Sendromu: Olgu Sunumu

Sinan Erten1, Meltem Avcı2, Harun Yenice1, Murat Akyurt1, Gül Bozdemir1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi III. İç Hastalıklan Kliniği, İZMiR
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi İntaniye Kliniği, İZMiR

Akciğer grafisinde tek taraflı havalanma fazlalığı ve aynı tarafta hipoplazik hilusu olan 32 yaşındaki böbrek yetmezlikli bir kadın başvurdu. Böbrek biyopsisinde amiloid nefropati saptandı. Ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi ve diğer radyolojik incelemeler sonucu Macleod's sendromu tanısı kondu. Bu olgu, yeterli antibiyotik tedavisi veya cerrahi tedavi uygulanmadığında Macleod's sendromunun amiloid nefropatiye yol açabileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Akciğerde havalanma fazlalığı, Hipoplazik hilus, Swyer-James sendromu


Macleod's Syndrome With Amyloid Nephropathy: A Case Report

Sinan Erten1, Meltem Avcı2, Harun Yenice1, Murat Akyurt1, Gül Bozdemir1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi III. İç Hastalıklan Kliniği, İZMiR
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi İntaniye Kliniği, İZMiR

A 32 Year old woman presented with renal failure who has also unilateral hyperlucent lung and hypoplasic hilum at the same side on the chest x-ray. Renal biopsy, ventilation / perfusion scintigraphy and other radiologic studies were performed to establish diagnosis. Renal biopsy showed secondary amyloid nephropathy. Radiologic assessment confirmed the diagnosis of the Macleod's syndrome. This case showed that; Macleod's syndrome can lead amyloid nephropathy unless adequate antibiotheraphy or surgical therapy was performed.

Keywords: Swyer-James syndrome, Hyperlucent lung, Hypoplasic hilum


Sinan Erten, Meltem Avcı, Harun Yenice, Murat Akyurt, Gül Bozdemir. Macleod's Syndrome With Amyloid Nephropathy: A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 36-40


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (536 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale