BATI AKDENİZ YÖRESİNDE BİR FAKÜLTE MEDİKOSOSYAL POLİKLİNİĞİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(3): 173-177 | DOI: 10.5222/terh.2014.36855  

BATI AKDENİZ YÖRESİNDE BİR FAKÜLTE MEDİKOSOSYAL POLİKLİNİĞİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ

Özge Uçman Tuncer1, Meral Kundakçı2, Kurtuluş Öngel3
1Merkez Yaşam Aile Sağlığı Merkezi, Tokat
2Süleyman Demirel Üniversitesi Medikososyal Birimi, Isparta
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Okul Tabanlı Sağlık Merkezi’nde muayene edilen hastaların dökümünü çıkararak bir veri tabanı oluşturmak; önlenebilir sorunları saptayarak sevk oranlarını en aza indirmek ve iş gücü kaybının önüne geçmek bu çalışmanın temel amacıdır.
YÖNTEMLER: Süleyman Demirel Üniversitesi Okul Tabanlı Sağlık Merkezine Mayıs-Ağustos 2007 arasında başvuran 3737 hasta çalışmaya alındı. Veriler hasta kayıt defterinin taranması ile geriye dönük elde edildi.
BULGULAR: Polikliniğe başvuran toplam 3737 hastanın %54,20’si (2026) erkek, %45,80’i (1711) kadın olarak tespit edildi. 4 ay içinde diğer uzmanlık alanlarına sevk oranı %67,40 olarak bulundu. Tıp Fakültesi bazında ise İç Hastalıkları Anabilim Dalı, hastaların en sık sevk edildiği (380 olgu,%15,06) branş oldu. Acil servise sevk oranı %6,03 ile %10,2 arasındaydı. En fazla yararlanan hasta grubunun, üniversite personeli olduğu görüldü.
SONUÇ: Medikososyal merkezlerinin üçüncü basamak hizmetlerine seçici ve yardımcı görev yaptığı söylenebilir. Bunun da tedavi hizmetlerinin maliyetine katkıda bulunduğu açıktır. Aynı zamanda bu sağlık merkezleri sosyal güvencesi olmayan öğrenciler için de bir
destek sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul tabanlı sağlık merkezi, öğrenci, sağlık hizmeti


FIRST STEP HEALTH CARE UTILITIES ON AN MEDICAL SCHOOL BASED HEALTH CENTER IN THE WEST MEDITERRENEAN REGION OF TURKEY

Özge Uçman Tuncer1, Meral Kundakçı2, Kurtuluş Öngel3
1Central Life Family Health Center, Tokat
2Suleyman Demirel University Medical Social Unit, Isparta
3Izmir Clerk Celebi University School of Medicine Department of Family Medicine, Izmir

OBJECTIVE: To formate a database by documenting patients that are examined in Süleyman Demirel Medical School Based Health Center; to minimize dispatching ratios by detecting the preventive factors and avoid from the loss of productive effort are the main aims of the study.
METHODS: Suleyman Demirel University School Based Health Center data were evaluated for 2007 year summer term; 3737 patients that come to polyclinic were taken account. Study was performed from patient records retrospectively.
RESULTS: Of the total 3737 patients; 54.20% (n: 2026) were male and 45.80% (n: 1711) were female. Dispatching ratio to other specialities for these 4 months was 67.40%. For Faculty of Medicine; Department of Internal Medicine had the highest disparching ratio by 380 patients (15.06%). Dispatching ratio to emergency service was between 6.03% and 10.2%. University personel was the biggest group that take health care from the polyclinic.
CONCLUSION: It can be said that school based health centers help third step centers by their selective and useful duty. It is clear that this situation decrease the cost of health care utilities. At the same time; these places constitutes a guaranty for students who have no social
insurance.

Keywords: School based health center, student, health utility.


Özge Uçman Tuncer, Meral Kundakçı, Kurtuluş Öngel. FIRST STEP HEALTH CARE UTILITIES ON AN MEDICAL SCHOOL BASED HEALTH CENTER IN THE WEST MEDITERRENEAN REGION OF TURKEY. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(3): 173-177

Sorumlu Yazar: Kurtuluş Öngel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale