Polikistik Over Sendromunda [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(1): 34-39 | DOI: 10.5222/terh.1995.37786  

Polikistik Over Sendromunda

Bilgin Özmen1, Dilek Özmen2, Gülgün Ergezer1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültes Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

Bu çalışmada, Polikistik Over Sendromu tanısı almış 32 kadın ile, düzenli adet gören ve androjen fazlalığı bulunmayan 31 sağlıklı kadında serum lipoprotein lipid ve açlık insulin düzeyleri karşılaştırıldı. Polikistik overli olgularda, kontrollara göre serum trigliserid, VLDL kolesterol, Apo-B düzeyleri ile T. kolesterol / HDL kolestrol ve LDL kolesterol /HDL kolesterol oranlarında artma (p<0 05 ) HDL kolesterol ve Apo-Al düzeylerinde azalma saptandı (p<0.05). Vücud kitle indeksı değerlerinde; her iki grup arasında fark olmamasına rağmen (p>0.05), polikistik overli olgularda açlık insülin düzeylerinde istatiksel yönden anlamlı artma bulundu (p<0.05). Bu veriler hiperandrojenik kadınlarda, koroner arter hastalığı (KAH) riskinde artma olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hirsutism, Obesite, insülin Rezistansı, Hıperandrojenizm, Koroner Arter Hastalığı


Changesin

Bilgin Özmen1, Dilek Özmen2, Gülgün Ergezer1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültes Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

In this study serum lipoprotein levels and fasting insulin levels of 32 women with polycystic ovary syndrome and 31 healthy women with regular menstruation and no hyperandrogenism were compared. In polycystic ovary cases it was seen that serum triglyceride, VLDL cholesterol, Apo-B levels and total cholesterol / HDL cholesterol ratio and LDL cholesterol/ HDL cholesterol ratio increased (p<0.05) whereas HDL cholesterol and Apo-Aı levels decreased (p<0.05). Even though body mass index is the same in the two groups (p>0.05) a statistically significant increase was observed in fasting insulin levels polycystic ovary cases ( p<0.05). This findings suggested that there is a higher risk of coronary artery disease in hiperandrogenic women.

Keywords: Hirsutism, Obesity, Insulin Resistance, Hyperandrogenism, Coronary Heart Disease.


Bilgin Özmen, Dilek Özmen, Gülgün Ergezer. Changesin. Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(1): 34-39


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale