Karotikokavernöz Fistül Tanısında ve İzlenmesinde Renkli Doppler [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1997; 7(1): 43-48 | DOI: 10.5222/terh.1997.38142  

Karotikokavernöz Fistül Tanısında ve İzlenmesinde Renkli Doppler

İlgün Canbeyli1, Ayfer Aksöz1, Zühal Gürcan1, Teoman Özek1, Harika Çevikel1, Güler To Tolganay2
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmir

Renkli Doppler ultrasonografinin, karotikokavernöz fistül olgularının tam ve izlenmelerindeki yerini belirlemek amacıyla, Radyoloji Kliniği ile ortak bir çalışma planlandı. Bu çalışmada; üç spontan ve bir travmatik, toplam dört karotikokavernöz fistül olgusu, diğer tanı yöntemlerinin yanısıra, renkli Doppler ile de değerlendirildi. Gerekli tedavileri yapıldıktan sonra, olguların kontrollerinde de aynı yöntem kullanıldı. Renkli Doppler ultrasonografi ile bütün olgularda; üst oftalmik venlerde genişleme ve içlerindeki arteriyalize, pulsatil akım gösterilmiş, tedavi sonrasında normal venöz akımı dönüş görüntülenmiştir. Karotikokavernöz fistül olgularının tanı ve izlenmesinde olduğu kadar, uygulanan tedavinin etkinliğinin araştırılmasında da bu noninvaziv ve kolay yöntemin tercih edilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Görüntüleme, Göz, Orbita


Color Doppler in The Diagnosis and The Follow Up of The Carotid Cavernous Fistula

İlgün Canbeyli1, Ayfer Aksöz1, Zühal Gürcan1, Teoman Özek1, Harika Çevikel1, Güler To Tolganay2
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmir

A collaborative study was planned with the Department of Radiology to define the role of color Doppler Ultrasonography in the diagnosis and the follow up of the carotid cavernous fistulas. In this study; three patients with spontaneous and one patient with traumatic carotid cavernous fistulas were evaluated with color Doppler imaging, besides other techniques. After the treatment, color Doppler was also used in the follow up period. With this technique, dilated superior ophtalmic veins with arterialized blood flow were demonstrated, and after the treatment, normal venous flow pattern was observed. Because of easy application, this noninvasive techique is preferable in the monitoring the efficacy of treatment, as well as in the diagnosis and follow-up of carotid cavernous fistulas.

Keywords: Eye, imaging, Orbita


İlgün Canbeyli, Ayfer Aksöz, Zühal Gürcan, Teoman Özek, Harika Çevikel, Güler To Tolganay. Color Doppler in The Diagnosis and The Follow Up of The Carotid Cavernous Fistula. Tepecik Eğit Hast Derg. 1997; 7(1): 43-48


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (594 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale