Ankilozan Spondilit Ve Romatoid Artrit Birlikteliği [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 77-79 | DOI: 10.5222/terh.2012.39482  

Ankilozan Spondilit Ve Romatoid Artrit Birlikteliği

Filiz Meryem Sertpoyraz1, Seçil Kapar Yavaşi1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Romatoid Artrit (RA) ve Ankilozan Spondilit (AS) inflamatuar romatizmal hastalıkların iki ana temsilcisidir. Herbiri etyolojileri, patogenezleri, spesifik semptomları, serolojik testler i ve radyolojik bulguları ile farklı özellik gösterir. Bu hastalıkların birliktelikleri nadirdir. Bu olgu sunumundaki amacımız her iki hastalığın ortak görüldüğü 2 hastayı paylaşmaktır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit,Romatoid artrit, Birliktelik


Coexistence Of Ankylosing Spondylitis And Rheumatoid Arthritis

Filiz Meryem Sertpoyraz1, Seçil Kapar Yavaşi1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Rheumatoid Arthritis (RA) and Ankylosing Spondylitis are two major representatives of inflammatory rheumatic diseases. Each one has different characteristics in terms of etiology, pathogenesis, spesific symptom, serological tests and radiological findings.Coexistence of these disease is uncommon.The aim of this study is to share two patient in whom both diseases exist.

Keywords: Ankylosing Spondylitis, Rheumatoıd Arthritis, Coexistence


Filiz Meryem Sertpoyraz, Seçil Kapar Yavaşi. Coexistence Of Ankylosing Spondylitis And Rheumatoid Arthritis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 77-79


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale