Non-Hodkin Lenfoma ve Renal Hücreli Karsinom Birlikteliği [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 168-170 | DOI: 10.5222/terh.2009.40222  

Non-Hodkin Lenfoma ve Renal Hücreli Karsinom Birlikteliği

Yüksek Küçükzeybek1, Sait Yamiş2, Betül Bolat Küçükzeybek3, Remzi Erten4, Murat Tüken2, Ahmet Koç5, Abdullah Altıntaş1
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Kliniği, Van
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van
3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı VAN
5Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Van

55 yaşındaki erkekte NHL ve böbrek tutulumu ön tanısıyla 8 seans kemoterapi uygulandı. Böbrek lezyonu dışında tam yanıt alınan olguda radikal nefrektomi gerektiren renal hücreli karsinom saptandı. Bu olgu sunumunda nadir görülen bir durum olan renal hücreli karsinom ve non-Hodgkin lenfoma eşzamanlı birlikteliği sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Böbrek metastazı, Non-Hodgkin lenfoma, Renal hücreli karsinom.


The Association Of Non-Hodgkin Lymphoma With Renal Cell Carcinoma

Yüksek Küçükzeybek1, Sait Yamiş2, Betül Bolat Küçükzeybek3, Remzi Erten4, Murat Tüken2, Ahmet Koç5, Abdullah Altıntaş1
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Kliniği, Van
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van
3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı VAN
5Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Van

A 55 years old man with non-Hodgkin lymphoma of mesenteric nodes had a renal lesion. There was no response of renal lesion -to the 8 cycles chemotherapy. Radical nephrectomy revealed a renal celi carcinoma. This is a very rare case with concomitant non-Hodgkin lymphoma and renal-cell carcinoma.

Keywords: Non-Hodgkin lymphoma, Renal metastasis, Renal cell carcinoma.


Yüksek Küçükzeybek, Sait Yamiş, Betül Bolat Küçükzeybek, Remzi Erten, Murat Tüken, Ahmet Koç, Abdullah Altıntaş. The Association Of Non-Hodgkin Lymphoma With Renal Cell Carcinoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 168-170


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (718 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale