Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Lipoprotein (a) Düzeyleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 95-99 | DOI: 10.5222/terh.2009.40404  

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Lipoprotein (a) Düzeyleri

Işıl Çöker1, Ayfer Çolak1, Hakan Turkon1, Ömür Yıldız1, Aybüke Günaslan Hastürk1, İsmail Karademirci1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı esansiyel hipertansiyonlu hastalarda lipoprotein (a) düzeylerini ölçerek, esansiyel hipertansiyon ile lipoprotein (a) düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza 2006-2007 yılları arasında Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi dahiliye polikliniğine başvuran 128 hasta alındı. Çalışma grubumuzu, bu olgulardan esansiyel hipertansiyon tanısı alan 82 (43K, 39E; 30-67 yaş arasında) kişi oluşturdu. Kontrol grubumuz ise 26'sı kadın ve 20'si erkek olmak üzere 46 kişi (30-59 yaş arasında) idi. Serum lipoprotein (a) düzeyleri, Roche Modüler P 800 otoanalizöründe Dialab marka (GmbH Austria) kitler kulanılarak immunotürbidimetrik yöntemle ölçüldü. Serum total kolesterol, trigliserid, HDL düzeyi ölçümleri Roche Modüler P 800 otoanalizöründe Roche Diagnostic kitleri kullanılarak enzimatik yöntem ile ölçüldü. Sonuçların değerlendirilmesinde bağımsız örnek student-t testi kullanıldı, SPSS 11.0 programı ile istatistiği yapıldı. BULGULAR: Esansiyel hipertansiyon grubunda lipoprotein (a) ortalaması 18.5 mg/dL, kontrol grubunda lipoprotein (a) ortalaması 17.4 mg/dL bulunmuştur (p=0.778 ). SONUÇ: Çalışmamızda, arter duvarlarında ateroskleroza eğilimi arttırdığı bilinen ve koroner kalp hastalıklarında risk faktörü olarak kabul edilen lipoprotein(a)'nın, izole hipertansiyon hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yükselmediğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, Esansiyel Hipertansiyon, Lipoprotein (a)


Lifoprotein (a) Levels in Patients With Essential Hypertension

Işıl Çöker1, Ayfer Çolak1, Hakan Turkon1, Ömür Yıldız1, Aybüke Günaslan Hastürk1, İsmail Karademirci1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı

AIM: The aim of this study is to measure the lipoprotein (a) levels in the esantial hypertension patients and to evaluate the correlation of essential hypertension and lipoprotein (a) levels. MATERIAL AND METHOD: 128 patients submitted to the clinic of internal medicine in Tepecik Teaching and Research Hospital have been included in our study. 82 of them were diagnosed as essential hypertansion, 43 were females and 39 were males with an age range of 30-67. 46 individuals have been included in the control group, 26 were females and 20 were males with an age range of 30-59. Serum lipoprotein(a) levels have been measured with immunoturbidimetric method. Dialab (GmbH Austria) kits have been used in the Roche Modüler P 800 autoanalyzer for the evaluation. Total cholesterol, trigliceride, HDL levels have been measured with the enzymatic method. Roche Diagnostic kits have been utilized in the Roche Modüler P 800 autoanalyzer for the evaluation. All statistical tests were performed using the SPS 11.0 d ata analysis program. Data were analyzed using student t-test. FINDINGS: Lipoprotein (a) levels vvere found as 18.5 mg/Dl in the patient with essential hypertension group, while 17.4 mg/Dl in the control group (p=0.778). CONCLUSION: In the current study, there was no signifıcant increase identified in the lipoprotein (a) levels of the isolated essential hypertension patients comparing with the control group.

Keywords: Lipoprotein (a), Essential Hypertension, Atherosclerosis


Işıl Çöker, Ayfer Çolak, Hakan Turkon, Ömür Yıldız, Aybüke Günaslan Hastürk, İsmail Karademirci. Lifoprotein (a) Levels in Patients With Essential Hypertension. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 95-99


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (652 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale