Türkiye ve Dünyada Organ Transplantasyonu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 1-10 | DOI: 10.5222/terh.2019.40412  

Türkiye ve Dünyada Organ Transplantasyonu

Gulden Diniz1, Cem Tugmen2, İsmail Sert2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi, Patoloji
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Organ Nakli Merkezi, Patoloji

Organ nakli, ileri organ yetmezliği olan hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesini önemli ölçüde değiştirmiştir. Yirminci yüzyılın ortasına dek deney hayvanlarında bilimsel araştırma niteliğinde uygulanan solid organ transplantasyon teknikleri, 21. yüzyılda insanda bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. 1960'larda bağışıklığı baskılayan yeni ilaçların keşfi ile transplantasyon ciddi bir ivme kazanmıştır.

Bu derlemede; Türkiye ve dünyada transplantasyonun tarihsel gelişimi, transplantasyon patolojisi ve rejeksiyon değerlendirme kriterleri kısaca gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Solid organ transplantasyonu, tarihsel gelişimi, transplantasyon patolojisi.


Organ Transplantation in the Turkey and the World

Gulden Diniz1, Cem Tugmen2, İsmail Sert2
1Tepecik Education and Research Hospital Transplantation Centre, Pathology
2Tepecik Education and Research Hospital Transplantation Centre, Surgery

Organ transplantation significantly changed the life expectancy and quality of life of patients with advanced organ failure. Solid organ transplantation techniques which used experimentally in animals until the middle of the twentieth century, have become a treatment option in the 21st century. With the discovery of new drugs that suppress immunity in the 1960s, transplantation has gained significant momentum.

In this review; historical development of transplantation in the Turkey and the world, transplantation pathology and rejection evaluation criteria are briefly reviewed.

Keywords: Solid organ transplantation, historical development, transplantation pathology.


Gulden Diniz, Cem Tugmen, İsmail Sert. Organ Transplantation in the Turkey and the World. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 1-10

Sorumlu Yazar: Gulden Diniz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale