Kolorektal Patolojilerde BT Kolonografinin Tanı Etkenliğinin Klasik Kolonoskopi İle Kıyaslanması [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(1): 1-11 | DOI: 10.5222/terh.2010.42877  

Kolorektal Patolojilerde BT Kolonografinin Tanı Etkenliğinin Klasik Kolonoskopi İle Kıyaslanması

Duygu Engin1, Nuri Erdoğan1, Nevra Elmas2, Ömer Özütemiz3, Mustafa Harman2, Ahmet Sever2, Erdal Özen3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Lab, İzmir
2Ege Üniveırsiiesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji AD, İzmir
3Ege Üniveırsiiesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gastroenteroloji AD, İzmir

AMAÇ: Erişkin yaş grubundaki kolorektal kanser riski yüksek olgularda BT kolonografinin kolorektal lezyonları saptamadaki tanısal etkinliğini klasik kolonoskopi ile kıyaslamak. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmanın yapıldığı yer Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilimdalıdır. Olgulara önce BT kolonografi daha sonra kolonoskopi tetkiki yapıldı. BT kolonografi 16 almaçlı çok kesitli bir BT cihazı kullanarak yüz üstü ve sırt üstü konumlarda kontrastlı ve kontrastsız olarak alınan 1.25 mm kesit kalınlığındaki görüntülerle yapıldı. Tüm olgularda cihaz yazılımı içinde bulunan "Shaded Surface Display" (Üç Boyutlu Görüntüleme) yazılımı ile sanal kolonoskopik görüntüler elde edildi. Klasik kolonoskopi altın standart olarak kabul edilerek sanal kolonoskopide saptanan bütün lezyonlar ve polipler için duyarlılık, özgüllük hesaplamatarı yapıldı ve Colıen'in Kappa uyum analizi gerçekleştirildi. BULGULAR: Olguların tümü birlikte değerlendirildiğinde sanal kolonos!copinin lezyon saptamadaki duyarlılığı %81.5, özgüllüğü %78.9 olarak hesaplandı. Polipler için hesaplanan duyarlılık %83,3 ve özgüllük %76,9 olarak bulundu. Dört mm ve üzeri çaptaki poliplerde BT kolonograt1nin duyarlılığı %100 idi. Lezyonlarm tümü ve polipler için yapılan Co hen Kappa uyum analizinde sanal kolonoskopiyle kolonoskopi arasındaki ilişki katsayısı orta-iyi derecedeydi (K=O.S0-0.60). SONUÇ: BT kolonogratl, 4 mm'den küçük palipleri saptamadaki etkinliğinin ve Kappa uyum analizi sonuçlarını orta-iyi derecede olması nedeniyle bir tarama testi olarak güvenilir değildir. Bu tetkikin lezyonlarm ilk tanısından çok, kolonoskopi ile saptanmış olan lezyonların morfolojik özelliklerinin izlemde kullanılması daha faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: BT kolonografı, Kolonoskopi, Kolorektal Patolojiler, Tarama Testi


Comparing The Aiagnostic Efficacy of Ct Colonography and Conventional Colonoscopy in Detecting Colorectal Pathologies

Duygu Engin1, Nuri Erdoğan1, Nevra Elmas2, Ömer Özütemiz3, Mustafa Harman2, Ahmet Sever2, Erdal Özen3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Lab, İzmir
2Ege Üniveırsiiesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji AD, İzmir
3Ege Üniveırsiiesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gastroenteroloji AD, İzmir

AIM: To compare the diagııostic efficacy of CT colonography and conventional colonoscopy in detecting colorectal lesions in adult patients w ith high risk of colorectal neoplasia. MATERIAL AND METHODS: ln all patients, CT colonography was performed by a 1.6-detector multi-siice scanner, followed by conventional colonoscopy. lmages were obtained with 1.25 mm slice thickness both in supine and prone positions, the latter with administration of Lv. Iodinated contrast materiaL Virtual colonoscopic views were obtained through "Shaded Surface Display" software. Taking the conventional colonoscopy as the gold Standard, sensitivity, specifıcity and Cohen's Kappa correlation coeffıcient were estimated for all lesions and polyps, seperately. FINDINGS: When all lesions are evaluated together, the sensitivity and spesifity of virtual colonography were 81,5% and 76,9%, whereas the sensitivity and spesifity calculated for polyps were 83,3% and 16.9%, respectively. In polyps with the diameter of 4 mm and over, sensitivity of CT colonography was 100%. With regard to the correlation between virtual colonoscopy and conventional colonoscopy, Cohen's Kappa coefficient was found to be fairly good (K=0.50-0.60). CONCLUSION: Due to the ineffıciency in detecting small polyps and fairly good results in Kappa correlation analysis, CT colonography is unsuitable as a screening method. In our opinion, the use of CT colonography should be reserved to follow up of the morphologic features of the lesions which were primarily detected by conventional colonoscopy.

Keywords: CT Colonography, Conventional Colonoscopy, Colorectal Lesions, Screening Tests


Duygu Engin, Nuri Erdoğan, Nevra Elmas, Ömer Özütemiz, Mustafa Harman, Ahmet Sever, Erdal Özen. Comparing The Aiagnostic Efficacy of Ct Colonography and Conventional Colonoscopy in Detecting Colorectal Pathologies. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(1): 1-11


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale