Böbrek Nakli Sonrası Cerrahi Girişim Gerektiren Vasküler Komplikasyonların Analizi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 109-114 | DOI: 10.5222/terh.2016.109  

Böbrek Nakli Sonrası Cerrahi Girişim Gerektiren Vasküler Komplikasyonların Analizi

Cem Tuğmen1, İsmail Sert1, Sait Murat Doğan2, Eyüp Kebapcı1, Hülya Colak3, Sibel Ersan3, Mustafa Ölmez1, Cezmi Karaca1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi ve Organ Nakli Kliniği,İzmir,Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D., Malatya,Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji ve Organ Nakli Kliniği,İzmir,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek nakli sonrası görülen vasküler komplikasyonların, hasta ve greft prognozu üzerine olumsuz etkisi olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı böbrek nakli sonrası, cerrahi müdahale gerektiren ciddi vasküler komplikasyonları analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kadavradan ve canlı böbrek nakli yapılmış 462 hastadan vasküler komplikasyonlar nedeniyle reoperasyon geçirenlerin verileri retrospektif olarak incelendi. Grade 3b ve 4 Vasküler komplikasyon nedeniyle re-operasyon geçiren 13 hastanın verileri analiz edildi.
BULGULAR: 15 vasküler komplikasyon nedeniyle 13 (2.8%) hastaya re-operayon yapıldı. Ortanca vasküler komplikasyonların görülme zamanı 12±19 gün olarak saptandı (min: 1, maksimum: 72 gün). Reoperasyonların nedenleri; hematom, renal ven trombozu, arter anostomozunda ayrılma, arterial katlanma, enfekte hematom, renal arter trombozu olarak bulundu. Greft nefrektomi, kontrol edilemeyen vasküler komplikasyon nedeniyle 5 hastaya (%38.5) yapıldı. Birinci yıl hasta ve greft sağ kalımı sırasıyla; %90.9 ve %61.5 iken ikici yıl hasta ve greft sağ kalımı sırasıyla; %90.9 ve % 46.2 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek nakli sonrası vasküler komplikasyonlar oranları, böbrek naklinin güvenli ve uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Böbrek nakli sonrası gelişen ve cerrahi müdahale gerktiren vasküler komplikasyonlar gelişen hastalarda greft sağ kalımı kabul edilebilir seviyelerdedir.

Anahtar Kelimeler: Vasküler komplikasyon, böbrek nakli, reoperasyon, greft sağkalımı, hasta sağkalımı


Analysis of Vascular Complications Requiring Surgical Intervention after Kidney Transplantation

Cem Tuğmen1, İsmail Sert1, Sait Murat Doğan2, Eyüp Kebapcı1, Hülya Colak3, Sibel Ersan3, Mustafa Ölmez1, Cezmi Karaca1
1Tepecik Training and Research Hospital, Department of Transplantation and General Surgery, Izmir, Turkey
2University of İnonü, Medical School, Department of Surgery,Malatya, Türkiye
3Tepecik Training and Research Hospital, Department of Nephrology and Organ Transplantation, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Vascular complications after kidney transplantation may unfavorably effect patient and graft prognosis. The aim of the study was to analyze the severe vascular complications requiring surgical intervention post renal transplant.
METHODS: The data of 462 patients who underwent kidney transplantation from living and deceased donors were retrospectively analyzed. Only 13 patients requiring surgical intervention due to grade 3b and 4 vascular complications in early post-transplant period were included in this study.
RESULTS: Due to fifteen vascular complications; 13 (2.8%) kidney recipients underwent re-exploration. Median occurrence time of vascular complications was 12±19 days (min: 1 day, max: 72 days). The most common cause of vascular complication was hematoma followed by renal vein trombosis, artery anastomosis disruption, arterial kinking, infected hematoma and renal artery thrombosis. Graft nephrectomy was performed in 5 (38.5%) patients due to uncontrolled vascular complications. One year patient and graft survival was 90.9% and 61.5% in patients who underwent re-operations due to vascular complications, respectively. Two year patient and graft survival was 90.9% and 46.2%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The rate of vascular complications after kidney transplantation shows the safety and feasibility of the kidney transplantation. The graft survival rates in patients requiring re-operation owing to severe vascular complications are in acceptable levels.

Keywords: Vascular complication, kidney transplantation, re-operation, graft survival, patient survival


Cem Tuğmen, İsmail Sert, Sait Murat Doğan, Eyüp Kebapcı, Hülya Colak, Sibel Ersan, Mustafa Ölmez, Cezmi Karaca. Analysis of Vascular Complications Requiring Surgical Intervention after Kidney Transplantation. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 109-114

Sorumlu Yazar: Cem Tuğmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale