Salmonella Menenjiti: Bir Olgu Sunumu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(1): 63-66 | DOI: 10.5222/terh.2005.44788  

Salmonella Menenjiti: Bir Olgu Sunumu

Nesrin Gülez1, Handan Ünsal1, Ferah Genel1, Şeref Targan1, Füsun Atlıhan1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Salmonella menenjiti, infant ve çocukluk döneminde nadir görülen, mortalite ve morbidite oranı yüksek bir santral sinir sistemi infeksiyonudur. Klinik bulgular ve beyin omurilik sıvısı (BOS)'nın laboratuvar analizi ile diğer bakteriyel menenjit nedenlerinden ayırmak güçtür. Tanı kan ve BOS kültüründe salmonella türlerinin izolasyonu ve pozitif Gruber-Widal testi ile konur. Ateş, dalgınlık, bıngıldak kabarıklığı ve havale geçirme yakınması ile başvuran ilk BOS sonuçları ile bakteriyel menenjit tanısı alan altı aylık kız olgu, BOS ve kan kültürlerinde salmonella izole edilmesi ve Gruber-Widal testinin pozitif bulunması ile Salmonella sepsisi ve menenjiti tanısı aldı. Ampirik olarak başlanan sulbaktam- ampisilin ve seftriakson tedavisi 14. günde meropenem ve amikasin şeklinde değiştirilip 30. gününde şifa ile taburcu edildi. Bir yaşındaki son kontrolünde nörolojik ve fizik muayenesi normal bulundu. Ender görülmesi nedeni ile sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Salmonella, menenjit, sepsis, infant


Salmonella Meningitis: A Case Report

Nesrin Gülez1, Handan Ünsal1, Ferah Genel1, Şeref Targan1, Füsun Atlıhan1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Salmonella meningitis is a rare central nervous system infection during infancy and childhood with a high mortality and morbidity rate. Salmonella meningitis can not be distinguished easily from the bacterial meningitis caused by other infectious agents, easily. The diagnosis is confirmed by isolation of salmonella sp. from the CSF and blood and positive Gruber-Widal test. A 6-months-old female with a history of fever, lethargy, bulging fontanel and seizures was diagnosed bacterial meningitis with initial CSF analysis results. The diagnosis was confirmed as salmonella meningitis and salmonella sepsis with the isolatation of salmonella spp from CSF and blood and positive Gruber-Widal test. Ampicilline sulbactam and cephtriaxone antibiotherapy was started empirically. On the 14th day therapy was switched to meropenem and amikacin. The child was dismissed from the hospital on the 30th day of admission without neurologic sequela. Her physical and neurologic examination was normal on her last control, one year of age. The case is presented because of its rarity.

Keywords: Salmonella meningitis, sepsis, infancy


Nesrin Gülez, Handan Ünsal, Ferah Genel, Şeref Targan, Füsun Atlıhan. Salmonella Meningitis: A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(1): 63-66


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale