Doğal Kapak Endokarditinde Nadir Bir Etken: Clostiridium Histolyticum [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 178-180 | DOI: 10.5222/terh.2016.178  

Doğal Kapak Endokarditinde Nadir Bir Etken: Clostiridium Histolyticum

Semih Gülle1, Erdem Özel2, Emin Taşkıran1, Mustafa Yıldırım1, Harun Akar1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

İnfektif endokardit kalp kalp iç yüzey endotelini ve kalp kapaklaının enfeksiyöz nedenli tutulumudur.
Etkenler sıklıkla streptokoklardan antibiyotik dirençli bakterilerden oluşmakla birlikte ender olarak  mantar ve parazitlere bağlı da gelişebilmektedir.Anaerobik bakteriler infektif endokardit etkeni olarak düşük oranda görülmesine (2-16%) karşın önemli bir klinik yere sahiptir.En sık görülen anaerobik ve mikroaerofilik İE etkenleri Propionibacterium acnes ve B. Fragilis olarak tanımlanmıştır.[1]Anaerobik doğal kapak endokarditleri nadir görülen fakat özellikle ileri yaştaki hastaları etkileyen bir hastalıktır. Bu olgu takdiminde 67 yaşında kadın hastada saptanan clostiridium histolyticum bakterisine bağlı gelişen doğal mitral kapak endokarditi ve buna sekonder posteromedial papiller kas rüptürü ve mitral yetmezlik tablosunu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: İnfektif Endokardit, Clostridium Histolyticum, Papiller Kas Rüptürü


A Rare Cause Of Native Valve İnfective Endocarditis: Clostridium Histolyticum

Semih Gülle1, Erdem Özel2, Emin Taşkıran1, Mustafa Yıldırım1, Harun Akar1
1Tepecik Research And Training Hospital, Internal Medicine Department, Izmir
2Tepecik Research And Training Hospital, Cardiology Department, Izmir

Infective endocarditis is a disease of the inner lining of the heart and cardiac valves, the endocardium, caused by a variety of infectious agents, ranging from streptococci to antibiotic-resistant bacteria, including fungi and parasites.
Anaerobic bacteria are an uncommon but important cause of IE, accounting for 2—16% of all cases. Most cases of anaerobic IE are caused by the anaerobic and microaerophilic streptococci Propionibacterium acnes and B. fragilis.[1] Despite anaerobic IE is rare cause of naive valve endocarditis, is especially seen in elderly patients.We decided to report 67-year-old woman with native mitral valve endocarditis, posteromedial papillary muscle rupture and severe mitral regurgitation due to Clostiridium Histolyticum Bacteria.

Keywords: Infective Endocarditis, Clostridium Histolyticum, Papillary Muscle Rupture


Semih Gülle, Erdem Özel, Emin Taşkıran, Mustafa Yıldırım, Harun Akar. A Rare Cause Of Native Valve İnfective Endocarditis: Clostridium Histolyticum. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 178-180

Sorumlu Yazar: Semih Gülle, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale