Hastaneye Yatırılan Herpes Zoster Olgularının Değerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2013; 23(2): 89-92 | DOI: 10.5222/terh.2013.46837  

Hastaneye Yatırılan Herpes Zoster Olgularının Değerlendirilmesi

Şükran Köse1, Sabri Atalay1, Selma Gül1, Ufuk Sönmez1, İlker Ödemiş1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Amaç: Hastanede yatarak izlenen Herpes Zoster olgularını demografik veriler, risk faktörleri ve komplikasyonlar açısından değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2007 Kasım-2013 Nisan tarihleri arasında klinik olarak Herpes Zoster tanısı konan ve yatarak tedavi gören olguların verileri geriye dönük incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya 23 hasta alınmıştır. 17’si (%73.91) erkek, yaş ortalaması 64.08 (22- 90). Hastaların 12’si (%52.18) 65 yaş ve üzerinde olan hastalardır. En sık rastlanan risk faktörü diabetes mellitus, en sık komplikasyon bakteriyel süperinfeksiyon olarak saptanmıştır. Sonuç: Herpes zosterin erken tanı ve tedavisi yüksek morbiditesinden dolayı özellikle diyabetik ve yaşlı hastalarda önemlidir. Yüksek risk grubundaki olgular aşılanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, Herpes zoster, Yaşlılık,


Evaluation Of Hospitalized Herpes Zoster Cases

Şükran Köse1, Sabri Atalay1, Selma Gül1, Ufuk Sönmez1, İlker Ödemiş1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Amaç: Hastanede yatarak izlenen Herpes Zoster olgularını demografik veriler, risk faktörleri ve komplikasyonlar açısından değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2007 Kasım-2013 Nisan tarihleri arasında klinik olarak Herpes Zoster tanısı konan ve yatarak tedavi gören olguların verileri geriye dönük incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya 23 hasta alınmıştır. 17’si (%73.91) erkek, yaş ortalaması 64.08 (22- 90). Hastaların 12’si (%52.18) 65 yaş ve üzerinde olan hastalardır. En sık rastlanan risk faktörü diabetes mellitus, en sık komplikasyon bakteriyel süperinfeksiyon olarak saptanmıştır. Sonuç: Herpes zosterin erken tanı ve tedavisi yüksek morbiditesinden dolayı özellikle diyabetik ve yaşlı hastalarda önemlidir. Yüksek risk grubundaki olgular aşılanmalıdır.

Keywords: Diabetes mellitus, Herpes zoster, Yaşlılık,


Şükran Köse, Sabri Atalay, Selma Gül, Ufuk Sönmez, İlker Ödemiş. Evaluation Of Hospitalized Herpes Zoster Cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2013; 23(2): 89-92


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (602 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale