Cumhuriyet Dönemi (1928-1994) Tıp Dergilerimizin Kısaltılmış İsim İndeksi ve Analizi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1994; 4(1): 69-73 | DOI: 10.5222/terh.1994.48524  

Cumhuriyet Dönemi (1928-1994) Tıp Dergilerimizin Kısaltılmış İsim İndeksi ve Analizi

Ragıp Kayar1
SSK Tepecik Hastn. I. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Son 65 yılda ülkemizde 443 Tıp Dergisi yayınlanmıştır. Bunların 192'si (%43) 20 yılda (1974-94) 144'ü (%33) ise son 10 yılda (1984-94) yayınlanmaya başlamıştır. Bunların yalnızca 57 ve 40'ı (%30 ve %28) i yayınlanmaya devam etmektedir. Şu anda yayınlanmakta olan tüm dergilerin sayısı ise 187'dir. Yabancı dilde çıkarılan 26 dergiden 13'ü (%50) yayınlanmaya devam etmektedir. 299 dergiden 10 yılı aşan yalnızca 71 dergi (%23.7) bulunmaktadır. Dergi sayılarındaki bu kontrolsüz artışm bilimsel düzey ve yaym sürekliliğini olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. Bilimsel düzeyi ve sürekliliği arttırmak için oluşturacak bir editörler komisyonun seçeceği dergilerin desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Yayıncılık


Analysis And Abbreviated List of Medical Journals Published in Turkey Between 1928-1994

Ragıp Kayar1
SSK Tepecik Hastn. I. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

443 medical journals have been published in Turkjey between the years 1928 and 1994 192 of them in the last 20, and 144 in the last 10 years. The number of journals that are still being published currently are 57 and 40 of these respectively (30 and 28 percent). The number of journals being published at present is 187. Of the 26 journals published in foreign language, only 13 have remained in publication. Only 71 out of 299 journals (23.7%) are beeing published for more than 10 years. This uncontrollable increase in journal numbers seems to be a majör negative impact on the scientific level and on the regularity of the journals. It is a major opinion that selected journals should be supported on funds that will tightly be controlled by a board of editors, who at the same time will judge on the quality of the relevant journals.

Keywords: Medical Publishing


Ragıp Kayar. Analysis And Abbreviated List of Medical Journals Published in Turkey Between 1928-1994. Tepecik Eğit Hast Derg. 1994; 4(1): 69-73


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale