Atipik Akdeniz benekli ateşi: Ege Bölgesi’nden ilk olgu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 175-177 | DOI: 10.5222/terh.2016.175  

Atipik Akdeniz benekli ateşi: Ege Bölgesi’nden ilk olgu

Bengisu Ay, Şebnem Çalık, Banu Karaca, Selma Tosun
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi,enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Akdeniz benekli ateşi köpek kenesi olan Rhipicephalussanguineus tarafından taşınan Rickettsia conorii’ nin etken olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Tipik olarak ateş, deri döküntüsü ve ısırık bölgesinde siyah eskar ( tache noire) ile karakterize akut bir infeksiyöz hastalıktır. Tanı epidemiyolojik, klinik ve laboratuar kriterlere dayanır. Fakat atipik olgularda tanı ve tedavi gecikebilir. Bu yazıda atipik hastalık belirtileri gösteren 59 yaşında bir erkek Akdeniz benekli ateşi olgusu sunulmuştur. Endemik bölgelerde hekimler atipik riketsiyözler açısından dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz benekli ateşi, atipik, olgu sunumu


An atypic form of mediterranean spotted fever: First report in Aegean site of Turkish literature

Bengisu Ay, Şebnem Çalık, Banu Karaca, Selma Tosun
Izmir Bozyaka Training And Research Hospital, Infectious Diseases And Clinical Microbiology

Mediterranean spotted fever is a tick-borne disease caused by Rickettsia conorii, which is transmitted by the dog tick Rhipicephalus sanguineus. It is an acute infectious disease typically characterized by fever, skin rash, and a black eschar(‘tache noire’)at the site of tick bite. Diagnosis is based on epidemiological, clinical and laboratory criteria. However, in atypical cases the diagnosis and treatment may be delayed. We describe the case of a 59 year-old man with mediterranean spotted fever who showed atypic signs of illness. Physicians must be carefull on the diagnosis of unusual types of rickettsial diseases in endemic areas.

Keywords: Mediterranean spotted fever, atypic, case report


Bengisu Ay, Şebnem Çalık, Banu Karaca, Selma Tosun. An atypic form of mediterranean spotted fever: First report in Aegean site of Turkish literature. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 175-177

Sorumlu Yazar: Şebnem Çalık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale