A Rare Association: Ileal Duplication Cyst, Intestinal Diverticula and Meckel’s Diverticulum [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 165-168 | DOI: 10.5222/terh.2016.165  

A Rare Association: Ileal Duplication Cyst, Intestinal Diverticula and Meckel’s Diverticulum

Mehmet Can1, Ali Sayan2, Ümit Bayol3
1Muş Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tibbi Patoloji Kliniği

Meckel’s diverticulum which is a remnant of omphalomesenteric canal is one of the most common surgical pathology. But they associates rarely with intestinal duplication cysts defined as split notocord anomalies. We present a unique case of a 6 years old boy referred with acute abdomen clinic and demonstrated Meckel’s diverticulum, intestinal diverticula and intestinal duplication cyst together in the laparotomy. He had an uneventful recovery after we performed ileal resection and anasthomosis. It should be considered the rare causes of intestinal obstruction in the case of intermittent abdominal pain continuing for a long time.

Anahtar Kelimeler: Meckel Divertikülü, İntestinal Duplikasyon


Nadir Bir Birliktelik: İleal Duplikasyon Kisti, İntestinal Divertikül ve Meckel Divertikülü

Mehmet Can1, Ali Sayan2, Ümit Bayol3
1Muş Government Hospital Clinic Of Peidatric Surgery
2Tepecik Education And Research Hospital Clinic Of Pediatric Surgery
3Tepecik Education And Research Hospital Clinic Of Medical Pathology

Omfalomezenterik kanalın bir kalıntısı olan Meckel Divertikülü en sık görülen cerrahi patolojilerden birisidir. Fakat nadiren split notocord anomalilerinden biri olan intestinal duplikasyon kistleriyle birlikte görülürler. Bu yazımızda nadir görülen bir olguyu; akut batın kliniği ile başvuran ve laparotomide Meckel Divertikülü, intestinal divertikül ve intestinal duplikasyon kisti birlikteliği saptanan 6 yaşında erkek bir hastayı sunuyoruz. Hastamız ileal rezeksiyon anastomoz yapıldıktan sonra sorunsuz iyileşmiştir. Uzun zamandır devam eden aralıklı karın ağrısı şikayeti ile kliniğe başvuran hastalarda intestinal obstrüksiyonun bu gibi nadir nedenleri de akla getirilmelidir.

Keywords: Meckel's Diverticulum, Intestinal Duplication


Mehmet Can, Ali Sayan, Ümit Bayol. Nadir Bir Birliktelik: İleal Duplikasyon Kisti, İntestinal Divertikül ve Meckel Divertikülü. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 165-168

Sorumlu Yazar: Mehmet Can, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale